Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 februari 2014

D66 Montferland voor meer invloed en inspraak

Op de vraag van Montferland Nieuws, welk punt uit het programma we graag nader uitwerken in de komende periode, dan antwoorden wij volmondig : “D66 Montferland wil meer invloed en inspraak voor alle inwoners in onze gemeente!”

Steeds meer inwoners van onze gemeente hebben het gevoel, dat ze te weinig invloed en inspraak hebben op de besluitvorming in onze gemeente. Dat kan en moet anders! Alle burgers moet de ruimte krijgen om mee te denken en, nog belangrijker, de ruimte krijgen om mee te beslissen. Dit betekent dat de gemeente de regie soms uit handen geeft en zaken moet overlaten aan de burgers.

Inwoners van kleine kernen kunnen veel zaken heel goed zelf regelen, waarbij de gemeente ondersteunt. D66 kiest voor een gemeente die open staat voor de meningen van de burger en die zich dienstverlenend opstelt. Dit kan alleen wanneer de gemeente helder communiceert, goed bereikbaar is en transparantie hoog in het vaandel heeft. Oftewel, een gemeente die zich actief inzet om de kloof tot de burgers te verkleinen.

Dus, wanneer u meer invloed van burgers belangrijk vindt, dan is D66 Montferland de partij voor u!