Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 maart 2014

60% meer stemmen, Ruth Esselink-Mijnen in de gemeenteraad

Na een drukke periode van campagne voeren, was het gisteren zover: De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Om 9 uur gingen de stemlokalen dicht en werden de stemmen geteld. Het resultaat waren (minimale) verliezen voor het meerendeel van de partijen. Naast een duidelijke winst voor het CDA (onze felicitaties), is ook aandeel aan stemmen voor D66 aanzienlijk gegroeid. Met 1060 stemmen, kiest 7% van onze gemeente voor D66. Een stijging van ruim 60% ten opzichte van 2010. Montferland bedankt!!

Helaas resulteert deze groei niet in meer zetels. Ook in de raadsperiode 2014-2018 zal D66 met één zetel in de raad aanwezig zijn. Onze lijsttrekker, Ruth Esselink-Mijnen, is op 27-03-2014 geïnstalleerd in de raad.

Nu vooruit

Met de groeiende groep enthousiaste leden gaan we de komende periode verder werken aan een mooier en democratischer Montferland. Een Montferland, waarin de burger weer centraal staat. We zullen ons inzetten voor de meer democratische waarden binnen onze gemeente, waarbij er minder afstand komt tussen burger en politiek en iedereen meer invloed krijgt op zijn of haar eigen woonomgeving.

Een periode, waarin we constructief zullen werken aan de veranderingen, die op ons afkomen als gemeente. En we zullen ons inzetten voor kwalitatief goed onderwijs, ruimte voor onze jongeren en goede bereikbaarheid en stimulering van innovaties.

Hoe we dit doen? Samen met jou!!

Wij gaan de wijken in en zullen je uitnodigen om mee te praten op bijeenkomsten.

Wilt jij hierin meedoen en meedenken, laat je stem horen! Je hoeft niet te wachten tot 2018, we kunnen samen werken aan een positief en beter Montferland.