Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 mei 2014

Zeg ja tegen Europa!

‘De ene stempas is nog maar net weggegooid en de volgende daalt al weer neer op de deurmat!’ Een begrijpelijke gedachte, maar het kunnen laten horen van jouw stem is een groot goed. Ondanks dat Europa ver weg lijkt, is het dichterbij dan je denkt. De vraag is dan ook: ‘Wat kunnen Europese beslissingen op lokaal niveau betekenen?

Dat Europa ver weg lijkt is begrijpelijk, de media is er niet happig op en is vaak negatief. Toch worden er zaken besproken die iedereen aangaan over problemen waar iedereen mee kampt. Waarom ze dan niet gezamenlijk aanpakken? Neem bijvoorbeeld de problemen zoals klimaatverandering, onze energievoorziening, vergrijzing, toename van verschillen tussen arm en rijk, financiële onzekerheid en arbeidsvraagstukken.  Maar ook concrete zaken als het tegen gaan van exorbitant hoge roamingkosten (buitenlands telefoonverkeer) en het eenvoudig kunnen verhandelen van goederen op internationaal niveau. Zaken die ook jou kunnen treffen, maar lokaal moeilijk zijn te regelen. Dat neemt niet weg dat we samen  onze ideeën kunnen spuien, ons gedachtegoed uitbrengen en hiermee impulsen geven aan processen.

Dat de Europese Unie omgetoverd wordt tot één grote superstaat is onzin. Wat er wel bepaald wordt zijn gemeenschappelijke, ruim opgezette kaders, waarbinnen men kan opperen. Deze dienen nader ingevuld te worden door o.a. jouw gemeente. Met andere woorden, samen het doel vast stellen en er op ieder gewenst niveau een gepaste invulling aan geven. Niet langer allemaal zelf oplossingen geven aan een probleem, maar structureel en samen de koers bepalen. Samen vooruit en problemen bij de bron aanpakken! De vraag is dan ook niet: ‘In of uit Europa?’ De vraag is, in hoeverre Nederland iets te zeggen wil hebben in Brussel.

Dat is waarom wij ‘JA’ zeggen tegen Europa, dat is waarom ook wij vooruit willen met Europa, zodat wij op de lange termijn als D66, als Nederland, als Montferland meetellen en meebeslissen over ontwikkelingen die ons allemaal aangaan. Stem dus vóór Europa, Stem D66.

Meer weten?

www.d66.nl/europa

www.alde.eu (De Europese fractie waar D66 deelgenoot van is)