Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 november 2017

Raadscommissievergadering met veel insprekers

Op dinsdag 31 oktober was er een raadscommissievergadering Ruimte en Financiën,  waarbij er veel insprekers waren. Tijdens deze vergadering waren het vooral de CDA-wethouders Tanja Loef en Walter Gerritsen die antwoorden moesten geven op de vele vragen die er leefden. Commissielid Julia de Bruijn van D66 Montferland geeft haar reflectie op deze avond.
“Inzake de dossiers Wateroverlast Dennenweg Stokkum, het Masterplan Didam en de zandwinning bij het gat van Roelofs bij Nieuw-Dijk waren alle insprekers sterk in de onderbouwing van hun bezwaren. In ieder geval werd goed duidelijk de teleurstelling onder de insprekers over de rol die gemeentevertegenwoordigers tot nu toe hebben gespeeld bij de genoemde projecten. Uit al hun betogen sprak duidelijk het gemis aan echt engagement, aan verbindingskracht vanuit de gemeente. Naar mijn idee ging het de bezwaarmakers niet alleen maar om toetsing van formele procedures, maar ook om het initiëren van oplossingsgerichte discussie op de inhoud van zaken, ook die met betrekking tot privébelang versus maatschappelijk belang. Dat vindt de gemeente blijkbaar niet haar taak las ik als een van de antwoorden in de zienswijzennota van de zandwinning!
Ik vind dat juist hoeders van de publieke zaak naast technisch en financieel inzicht de morele verantwoordelijkheid hebben om door bemiddeling en goede communicatie de belangen van álle partijen tot een goed einde te brengen, óók door actief mee te zoeken naar dé oplossing. Gisteravond kreeg ik de indruk alsof een substantieel deel van alle betrokkenen het gevoel had met lege handen te staan. De insprekers hebben volwaardige alternatieven aangedragen, waar vervolgens nauwelijks of niets mee wordt gedaan. Met name als het gaat om het oplossen van problemen rondom de “Dennenweg” en “gat van Roelofs”. Ook gaven de wethouders in de beantwoording van de vragen geen enkele ruimte om naar een oplossing te werken, waar de sprekers zich wèl in zouden kunnen vinden. Uitspraken van de wethouders als “Gevoel van onvrede ontstaat omdat mensen niet krijgen wat ze willen!” of “Wij horen alleen de mensen die bezwaren hebben, maar er zijn meer mensen, die ze niet hebben!” klinken niet persé verbindend! In de beantwoording van de vragen door de wethouders ontbreekt echter enige vorm van zelfreflectie of hand in eigen boezem, eerder naar bevestiging van het eigen gelijk. Hoe erg is het om te zeggen dat er misschien toch nog eens naar gekeken kan worden? Hoe erg is het om eventueel onafhankelijk onderzoek en een daarmee gepaard gaande voorlichting te faciliteren? En natuurlijk, als je leest en hoort hoe de trajecten tot nu toe zijn verlopen dan zie je weliswaar de inbreng van de gemeente, men is gesprekken aangegaan, maar maakt ook duidelijk dat de gemeente zelf een groot aandeel heeft in de stroperigheid van het verloop. Dat komt  naar mijn mening door onvoldoende prioriteitsstelling en betrokkenheid”. In aanloop naar de raadsverkiezingen zou het daarom goed zijn als alle direct betrokkenen, zéker onze politieke ambtsdragers, daar waar nodig, werken aan herstel van vertrouwen, zodat straks niet gezegd wordt “stemmen heeft geen zin, ze doen toch wat ze zelf willen!”

Wil je zelf een oordeel vellen? Kijk dan de raadscommissievergadering maar eens terug via de site www.montferland.info