Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 november 2017

Eerste stappen naar energieneutraliteit

De weg naar een energieneutraal Montferland is ingezet. Deze transitie gaat invloed hebben op iedere Montferlander. Dinsdagavond 14 november kwamen inwoners, ondernemers, bestuurders en andere geïnteresseerden bijeen om te discussiëren over energieneutraliteit.

Energiecafé

De grote opkomst tijdens het Energiecafé in het dorpshuis van Zeddam laat zien dat dat het thema leeft. De noodzaak van de energietransitie begint in te dalen onder vele aanwezigen. Maar de te maken keuzes laat zien dat de uitdagingen complex zijn. Kies je voor meer windturbines of toch meer zonnepanelen? Extra inzetten op besparing? Of is meer biomassa een optie? En waar mogen deze ontwikkelingen dan plaats vinden en welke partijen zijn daarbij nodig? Allemaal onderwerpen die tijdens de discussiecarrousel aan bod kwamen. De uiteenlopende resultaten van de verschillende groepen laat zien dat er vele varianten mogelijk zijn.

Motie energieneutraal Montferland

Om daadwerkelijk stappen te gaan maken in de energietransitie heeft D66 Montferland het initiatief genomen voor de motie Energieneutraal Montferland. Deze motie is ingediend tijdens de afgelopen begrotingsvergadering. Hierin wordt het college van B en W opgeroepen om concrete invulling te geven aan haar ambitie.
Verantwoordelijk wethouder Gerritsen heeft aangegeven verheugd te zijn met deze, unaniem aangenomen motie. Ook heeft hij toegezegd er actief mee aan de slag te gaan en vervolgstappen te gaan zetten. Als D66 Montferland, de groenste partij van de gemeente, blijven wij nauwlettend bij het proces betrokken.