Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juni 2018

Inspirerende bijeenkomsten tijdens het Innovatielab

Hoe zie jij jouw ideale toekomst in Montferland? Deze vraag stond centraal op twee verschillende avonden waar Montferlandse jongeren hun mening konden geven. Deze twee avonden, opgedeeld in de leeftijdsgroepen van 15 tot 22 jaar en van 23 tot 30 jaar oud, vonden plaats op 6 en 7 juni. Op de creatieve en vooral gezellige bijeenkomsten werden vragen gesteld over wonen, werken, studie, sport, familie et cetera. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje. Ons jongste actieve lid, Niels Wiendels, was erbij om van anderen te leren en zelf zijn bijdrage te leveren.

De aanwezige jongeren werden in groepen van 4 tot 5 personen opgedeeld. Er werd samen gebrainstormd over alles wat er in het hoofd van de jongeren omgaat en wat voor hen belangrijk is. Op een groot wit vel mochten de groepjes vervolgens “hun” Montferland ontwerpen. De discussie brak meteen los en er werd fel overlegd over de toekomst.  Daarna werden de verschillende “Montferlanden” gepresenteerd. Hieruit kwamen een aantal zaken duidelijk naar voren zoals meer aandacht voor: betaalbare woningen, natuur, duurzaamheid, veiligheid, huurhuizen en beter openbaar vervoer voor kernen zonder treinstation.

Misschien wel het allerbelangrijkste wat jongeren op dit moment missen in het huidige Montferland is saamhorigheid tussen de kernen. Er werd gesproken over ‘eilandjes’ die vooral evenementen organiseren binnen de eigen kern. De “bult” over om naar ‘s-Heerenberg te gaan is voor jongeren in Didam niet erg aantrekkelijk.  Overstijgende activiteiten zouden zeker kunnen bijdragen aan een groter saamhorigheidsgevoel. Naast de serieuze toekomstplannen, kwamen zaken zoals een McDonald’s of een grote universiteitscampus in Montferland ook aan bod. Dit is natuurlijk lastig te realiseren, maar de achterliggende boodschap is zeker duidelijk; goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer!

Aan het einde van de avonden bleek een grote groep jongeren een vervolg te willen geven aan het Innovatielab. Afgesproken is dat er een vervolgbijeenkomst komt waar de geïnteresseerden in overleg gaan over hoe ze zich mogelijk verder gaan organiseren. Dit initiatief juicht D66 Montferland van harte toe. Jongeren weten heel goed wat ze willen en hebben een duidelijke toekomstvisie. Met de ideeën van jongeren gaan we voor een toekomstbestendige gemeente!