Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 oktober 2018

Hoe Montferland energieneutraal wordt

Montferland heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Tijdens de begrotingsvergadering op 9 november 2017 nam D66 Montferland het initiatief om het college van B&W op te roepen concreet invulling te geven aan deze ambitie. Met een motie wist D66 samen met mede-indieners Lijst Groot Montferland, LBM en CDA dit voor elkaar te krijgen. Ook wist D66 in de afgelopen coalitieonderhandeling het voor elkaar te krijgen dat het onderwerp Montferland Energieneutraal hoog op de agenda staat.

Inmiddels ligt er een concrete uitvoeringsagenda met 38 projecten. Dit pakket projecten moet er toe leiden dat Montferland energieneutraal wordt zoals afgesproken in het Akkoord van Groenlo. Om tot deze projecten te komen is een zorgvuldig proces aan vooraf gegaan. Zo is er energiecafé geweest waar bewoners zich konden uitspreken. De energietransitie gaat een enorme impact hebben in Montferland. Om alle raadsleden bewust te laten zijn van deze impact en mee te denken over kaders, nam D66 de vorige raadsperiode het initiatief om tot de raadswerkgroep Duurzaamheid te komen.

De komende jaren wordt een intensief traject om de 38 projecten tot uitvoering te brengen. Deze projecten gaan veel invloed hebben op de inwoners van Montferland. Inwoners worden daarom ook nauw betrokken bij de uitwerking. D66 zal er scherp op blijven toezien dat dit zorgvuldig gebeurt. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan bestuurlijke vernieuwing om te zorgen dat inwoners optimaal invloed kunnen hebben op besluitvorming.

Afgelopen dinsdag 2 oktober in de commissievergadering Ruimte en Financiën vond de behandeling van de uitvoeringsagenda plaats. Op 25 oktober aanstaande mag de raad zich uitspreken over het pakket van 38 projecten. D66 Montferland ziet de noodzaak deze projecten in een gaat uit van een positief vervolg.

De volledige uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal lees je hier: Uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal

Recent verscheen over dit onderwerp een artikel in De Gelderlander: Artikel De Gelderlander Montferland Energieneutraal