Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 oktober 2018

D66 vraagt aandacht voor digitale klokkenluidersregeling

“Ethische hackers moeten lek gemeente veilig kunnen melden”

De digitale dienstverlening van de gemeente Montferland wordt steeds uitgebreider, met als meest recente ontwikkelingen de live-chat op de website en de mogelijkheid om via WhatsApp contact op te nemen. D66 ziet het als een goede ontwikkeling dat de inwoners van de gemeente steeds makkelijker contact op kunnen nemen. Hierbij, en ook bij de bestaande IT-systemen van de gemeente, is het wel van groot belang dat de privacy goed gewaarborgd is. Mocht iemand een zwakke plek in het systeem ontdekken, dan moet dit vertrouwelijk gemeld kunnen worden, waarbij de melder uit kan gaan van een zorgvuldige behandeling. De procedure en voorwaarden hiervoor kunnen worden opgenomen in een digitale klokkenluidersregeling, ook wel bekend als ‘responsible disclosure’. Deze regeling wordt door vele organisaties en overheden, waaronder de Rijksoverheid en de Provincie Gelderland, reeds gebruikt.

Daarom heeft D66-raadslid Mark Heebing in de raadsvergadering van donderdag 25 oktober 2018 het college opgeroepen gebruik te gaan maken van een digitale klokkenluidersregeling. Mark Heebing: “Mocht iemand op informatie stuiten in de systemen van de gemeente waar hij of zij eigenlijk geen toegang toe hoort te hebben, dan willen we graag dat hij of zij dit bij de gemeente kan melden zonder het risico te lopen vervolgd te worden. Uiteraard is het daarbij wel van belang dat hij of zij zorgvuldig met de gegevens omgaat.”

Toezegging van de wethouder

In de raadsvergadering heeft wethouder Oscar van Leeuwen toegezegd dat hij de digitale klokkenluidersregeling zal meenemen bij de actualisatie van de website van de gemeente Montferland, die begin 2019 zal plaatsvinden. Heebing: “We zijn blij dat de wethouder open staat voor dergelijke meldingen, al hopen we uiteraard dat de systemen dusdanig op orde zijn dat er niet of nauwelijks gebruik van deze regeling zal worden gemaakt. “ D66 zal de voortgang in de gaten houden.

Meer informatie over responsible diclosure: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime/vraag-en-antwoord/responsible-disclosure