Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 oktober 2018

“Inwoners van Didam hebben recht op duidelijkheid rondom inspraak Masterplan”

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 oktober heeft D66 in een motie aandacht gevraagd voor meer duidelijkheid rondom de inspraak van burgers bij het ´Centrumplan Didam´.

In het coalitieprogramma is afgesproken dat de betrokkenheid van burgers bij planvorming gestimuleerd moet worden. Daarnaast is afgesproken om ook de communicatie met burgers te verbeteren. De huidige coalitie is al goed op weg om deze belofte waar te maken, maar we zien ook nog steeds onvrede bij een groot deel van de Didammers. Wethouder Oscar van Leeuwen heeft het initiatief genomen om een ´pop-up store´ te openen in het historische gemeentehuis in Didam. Hier kunnen de inwoners van Didam iedere vrijdag binnenlopen met vragen en de huidige stand van zaken bekijken. Dit moet ervoor zorgen dat het voor de burger makkelijker wordt om informatie te vergaren over het centrumplan. Daarnaast wordt er binnenkort een facebookpagina en website in het leven geroepen, zodat ook via de social media gecommuniceerd kan worden.

D66 moedigt deze initiatieven zeker aan en is erg blij met de open houding van de wethouder. Echter is de D66-fractie van mening dat er meer duidelijkheid moet komen over wat het doel is van deze initiatieven. Als burgers op de vrijdagochtend binnenlopen en hun mening geven over het centrumplan en nieuwe ideeën voorstellen, wat gaat de wethouder hier dan vervolgens mee doen? Ook zien we dat de onrust in Didam aanhoudt, de groep actievoeders heeft zich afgekeerd van het masterplan en voelt zich niet gehoord door de wethouder. En we zien dat mensen zich afkeren van de politiek en dat mag nooit de bedoeling zijn.

Motie aangenomen

In de motie die D66 heeft ingediend samen met CDA en Lokaal Belang Montferland wordt opgeroepen tot een plan van aanpak. Het centrumplan en de betrokkenheid van de inwoners bij dit plan is een gevoelige zaak. Daarom is het belangrijk dat de inwoners van Didam weten waar ze aan toe zijn en op welke punten hun inspraak gewenst is. Wat staat al wel vast in het centrumplan en wat juist nog niet? Wees daar duidelijk en eerlijk over, nee is ook een antwoord! D66 wil een centrumplan met en voor alle inwoners van Didam. Wij hebben er vertrouwen in dat dit kan! Dit vraagt echter wel om een goede aanpak. Met onze motie hopen wij dat de gemeente, samen met de inwoners, kan werken aan een goed en mooi centrumplan. De motie is aangenomen door de partijen D66, CDA en LBM en er is tegen gestemd door VVD, PvdA en Lijst Groot Montferland.

De tekst van de motie vind je hier: Motie Communicatie aangaande masterplan Didam definitief