Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 oktober 2018

D66 komt op voor de bij en het groen

Tijdens de behandeling van de nieuwe algemene plaatselijke verordening (APV) in de raadsvergadering van 25 oktober 2018 heeft D66 twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Het eerste amendement ging over een bepaling dat er geen bijen gehouden mogen worden binnen 30meter van andere huizen en minimaal 30 meter vanaf de openbare weg. D66 heeft het voorstel gedaan om deze bepaling in zijn geheel te schrappen. Bijen zijn belangrijk voor de biodiversieit en dienen als bestuivers van gewassen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een wijde omgeving van een bijenkasten de natuur het goed doet en de beplanting een betere bloei, zaad- en vruchtzetting kent, ook in een omgeving waar de bebouwing wat dichter op elkaar staat. Op geen enkele wijze is aangetoond dat binnen Montferland bijen tot problemen leiden. Het artikel is dan ook overbodig en in het kader van deregulering vinden we het wenselijk het aantal regels te verminderen. Zeker in combinatie met de motie om de biodiversiteit te vergroten, ook ingediend door D66 en aangenomen in de raadsvergadering van 26 september. Dit amendement werd aangenomen met een meerderheid van stemmen.

Niet parkeren in groenstroken

De tweede amendement ging over het gebruik van groenstroken. In een bepaling is opgenomen dat het college het recht heeft parkeren in groenstroken toe te staan. Groenvoorzieningen zijn niet bedoeld om in of op te parkeren. Er zijn geen voorbeelden beschikbaar binnen de gemeente Montferland, waarbij het college een ontheffing heeft verleend om dat wel toe te staan. Er zijn ook geen criteria beschikbaar op basis waarvan het college een ontheffing kan verlenen. Het lid is dan ook overbodig en in het kader van deregulering vinden wij wenselijk het aantal mogelijke uitzonderingen te verminderen. Wij claimen een groene gemeente te zijn dus moeten we zuinig zijn op onze groene, vrije gebieden. Hoe klein dan ook! Ook dit amendement werd aangenomen. Hiermee heeft D66 laten zien zich sterk te maken voor de leefomgeving en oog te hebben voor het groen.