Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Een duidelijk D66 geluid tijdens de Algemene Beschouwingen

Voor D66 Montferland waren dit de eerste algemene beschouwingen waar we aan deelnemen als coalitiepartij. We zijn blij met het coalitieprogramma en we zijn er trots op dat we onze ambities in de begroting terugzien. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we alles zomaar goed vinden, want ook als coalitiepartij willen we de lat soms iets hoger, of strakker, of anders leggen. Fractievoorzitter Freddy van Dijken liet tijdens te Algemene Beschouwingen een duidelijk D66 geluid horen:

“Afgelopen week lazen we in de krant dat er een jaar aan regen moet vallen om de extreme droogte op te lossen en dat huizen scheuren door diezelfde droogte.

We zagen de gevolgen deze zomer, toen het landschap steeds droger en geler werd. Er is geen kant en klare oplossing voor klimaatverandering, maar gelukkig kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Dat vraagt lef en soms een flinke investering, maar gelukkig wél met effect: Energiebesparingen en zelf opwekken zien we terug op onze energierekening, aanpassingen in onze buitenruimte zorgen voor minder wateroverlast en hittestress. D66 is blij met de ambitie van de gemeente om energieneutraal te worden. Als iedereen meedoet, inwoners, bedrijven, sport- en welzijnsaccomodaties én de gemeente, dan kunnen we die ambitie waarmaken én hebben we er allemaal voordeel van.

Deze week lazen we in de krant dat een rondwandeling bij het Peeske bij de tien mooiste wandelingen van Natuurmonumenten staat en dat ondernemers alles behalve blij zijn met de voorgenomen stijging van de toeristenbelasting.

Wat wonen we hier prachtig he? D66 is maar wát trots op onze groene gemeente. De aflevering van Vroege Vogels een paar weken geleden gaf goed aan hoe bijzonder het hier is, dat er hard gewerkt wordt door vele vrijwilligers én dat er nog werk aan de winkel is. Biodiversiteit staat gelukkig weer iets hoger op de agenda en gaat onze gemeente zonder twijfel nog mooier en aantrekkelijker maken. En we willen toch ook dat iedereen daar van kan genieten? Dan is het vreemd om de toeristenbelasting te verhogen.

Vorige week lazen we in de krant dat het jongerenonderzoek in Montferland te weinig heeft oplevert

D66 wil dat de gemeente ook aantrekkelijk is én blijft voor jongeren. Dat het onderzoek onvoldoende heeft opgeleverd is teleurstellend, we willen echter wél van jongeren zelf weten wat voor hen het verschil kan maken om hier te blijven of weer terug te komen. We dagen wethouder Mijnen dan ook uit om het hier niet bij te laten zitten en ons spoedig te informeren over hoe ze dit aan wil pakken.

Onlangs lazen we in de Volkskrant een pleidooi om te stoppen met wegduiken voor pijnlijke keuzes in de zorg

Dat zorg belangrijk is weten we allemaal. Dus ook Wouter Bos, voormalig leider van de PvdA, de schrijver van het pleidooi. Ik citeer: “goede zorg kost geld, meer goede zorg kost nog meer geld en op een gegeven moment is het geld op, dus dan moet je kiezen.” Einde citaat. D66 ziet dat we de afgelopen vijf jaar 11 miljoen hebben ingeteerd op onze reserves. Maar op een gegeven moment zijn die reserves op en zullen we toch keuzes moeten maken. D66 wil de reserves niet aanspreken voor structurele uitgaven, maar uitsluitend voor incidentele investeringen, waarbij we de investering ook kunnen terugverdienen. We zien dan ook graag vanaf volgend jaar een sluitende begroting. Want we willen de keuzes niet uitstellen tot het moment dat we de bodem van de reserves hebben bereikt.

Eergisteren lazen we in de krant dat mensen het actievoeren tegen het masterplan Didam zat zijn en tegelijkertijd openen we morgen een pop-up store in Didam.

Wat is het toch jammer dat we zo vervreemd zijn van onze inwoners. Daarom doe ik een oproep aan alle raadsleden, maar ook het college: Waar staan wij voor? Welk beeld roepen wij op richting onze inwoners? Wat lezen zij morgen in de krant over de keuzes die we vandaag gaan maken in Montferland? Op welke manier willen wij omgaan met onze inwoners?

Wij als D66 maken ons daar zorgen over. Bereiken wij onze inwoners nog wel op de juiste manier en snapt een inwoner nog wel waar we mee bezig zijn? Wij zijn van mening van niet en willen hier werk van maken. Bestuurlijke vernieuwing is daar een moeilijk woord voor, maar betekent niets anders dan: We gaan het anders doen! En “we” slaat dan op de raad, het college én de gemeentelijke organisatie.

Contact met de samenleving is meer dan alleen betrokkenheid met je eigen kern of vereniging waarmee je verbonden bent. We zitten hier voor het algemeen belang en wij bepalen op hoofdlijnen wat er nodig is in deze gemeente. Wij gaan niet over de uitvoering.

En als we het echt anders willen gaan doen, dan vraagt dat aanpassingsvermogen van ons allemaal. En wat ons betreft gaan we dat samen met onze inwoners doen.

Wij zitten hier immers voor hen, en…

Samen krijgen we het voor elkaar!