Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Meer groene schoolpleinen in Montferland

D66 vindt het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met natuur. Schoolpleinen kunnen voorzien in het bevorderen van groene, natuurlijke speelvoorzieningen. Ook geven groene schoolpleinen ruimte voor creativiteit, rust, ruimte voor ontdekking, veelzijdige beweging en buitenlessen. Tegelijkertijd past het perfect bij de doelstellingen om te werken aan een klimaatbestendige gemeente.

Wat D66 opviel in de programmabegroting is dat de tevredenheid over speelvoorzieningen slechts 55% is. Ook is te lezen dat het college de ambitie heeft om speellocaties te (her) inrichten tot groene, natuurlijke speelplekken. Wat D66 betreft kunnen groene schoolpleinen hier in rol in vervullen. Een prettige bijkomstigheid is dat de provincie Gelderland heeft vanaf eind 2018 een subsidie beschikbaar heeft om schoolpleinen te vergroenen. Dit is een extra prikkel om ons nu in te zetten voor groene schoolpleinen!

Samen met de PvdA, LBM en VVD diende D66 tijdens de Begrotingsraad een motie in dat het college oproept zich in te zetten voor meer groene schoolpleinen. Alle andere partijen konden ook instemmen met deze motie. Daarmee is deze motie op initiatief van D66 unaniem aangenomen.

De aangenomen motie bekijk je hier: Motie groene schoolpleinen