Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 december 2018

D66 laat van zich horen tijdens de raadsvergadering van 29 november

Afgelopen donderdag was een lange en slopende raadsvergadering waar D66 duidelijk zijn stem heeft laten horen. Tijdens het vragenuur riep raadslid Mark Heebing het college op met een voorstel te komen voor verruiming van de openingstijden voor supermarkten in de gemeente en de wethouder Som zal in januari met een voorstel komen. Ook vroeg D66 nogmaals aan wethouder van Leeuwen om op korte termijn met een plan van aanpak te komen rondom de communicatie rondom het masterplan gezien de aanhoudende onrust rondom dat onderwerp. Fractievoorzitter Freddy van Dijken maakte helder dat D66 niet in zal stemmen met het creëren van een parkeerplaats in de wijk Vinkhof in Zeddam en had daar duidelijke feiten voor op papier staan. Gelukkig kwamen de partijen LBM en CDA tot inkeer en is het plan afgewezen waar zij eerder toe hadden oproepen en de bouwkavel zal komend half jaar actief worden aangeboden op de woningmarkt. Het was ook ronduit belachelijk geweest als hier nu € 75.000 aan besteed was.

“De raad is voor het wat, het college voor het hoe”

D66 vond helaas geen steun van de andere partijen om nieuwbouwwoningen voortaan te bouwen als 0-op-de meter woningen. Dat betekent dat bewoners geen energielasten meer hebben en daarmee dus goedkoper kunnen wonen. Teleurstellend dat andere partijen hier niet in mee gingen en daarmee geen bijdrage willen leveren aan Montferland Energieneutraal in 2030, terwijl ze zich daar wel aan gecommitteerd hebben. Een gemiste kans!
Bij het vaststellen van de belastingverordening heeft D66 tegen de verhoging van de toeristenbelasting met 25% gestemd. Tijdens de begrotingsraadsvergadering was D66 de enige partij die daar tegen was. Het is bijzonder triest dat Lijst Groot Montferland met een motie van treurnis kwam richting het college. Als ze beter zich voorbereid hadden op de begrotingsraadsvergadering en alle stukken goed hadden gelezen (waaronder de raadsbrief sociaal domein van 15 oktober, waarin het college keurig uitlegt waar de raad over moest beslissen), was deze motie volstrekt overbodig geweest.

Ook bij de andere moties was D66 heel duidelijk: “We zijn hier als raad met details en uitvoering bezig. Daar zijn we niet voor in het leven geroepen. Wij moeten controleren op hoofdlijnen. Deze moties stralen aan alle kanten wantrouwen uit aan de ambtenaren, de externe deskundigen die aan die plannen werken en aan de wethouder. Dat vinden we bijzonder kwalijk en zeer onwenselijk. Daarmee schaden we de politiek in het algemeen en het beeld van de gemeente richting onze inwoners. Dat verdienen zij niet. Wij hebben als D66 vorige maand een motie over het masterplan ingediend om de wethouder de tijd en ruimte te geven een plan van aanpak over het project centrumplan te maken. We hebben het vertrouwen dat dit binnenkort komt en dat dat helderheid geeft over het vervolgtraject”, aldus Freddy van Dijken. D66 stemde dan ook tegen de motie over het inperken van de werkzaamheden van de aannemer, aangezien de wethouder al de toezegging had gedaan de overlast voor winkeliers te beperken. Ook stemde D66 tegen de motie om expliciet op te nemen dat er ook evenementen op het Raadshuisplein bij het voormalige gemeentehuis in Didam mogen worden gehouden. Ook die toezegging had de wethouder immers al gedaan.

Gemeenteraad neemt besluit tegen eigen afspraken in

Het meest teleurstellend was de motie over de overdracht van de Zomp in Loil. Ondanks een zeer heldere uitleg van wethouder Mijnen nam de volledige raad, behalve de fractie van D66 en raadslid Raymond Cremer van het CDA een motie aan om die overdracht uit te stellen. Ondanks eerdere afspraken die met elkaar gemaakt zijn en ondanks het feit dat Ruth Mijnen en de twee onderhandelaars van de verschillende verenigingen uit Loil er vertrouwen in hadden om tot overeenstemming te komen voor 1 januari 2019. In de Gelderlander stond diezelfde ochtend nog een positief verhaal van de onderhandelaars over het traject. Onbegrijpelijk dat nu andere mensen uit Loil het heft in handen nemen en dat proces doorkruisen en frustreren en daarmee de raad (en individuele raadsleden) voor hun karretje heeft gespannen. En de opdracht die wethouder Mijnen nu heeft is hiermee bijna onmogelijk geworden: Waar zij vooraf de toezegging deed alleen maar een intentieverklaring te hoeven hebben voor 1 januari en daarna alles op het gemak juridisch te regelen na 1 januari 2019, heeft ze nu de opdracht gekregen alles te regelen voor 1 april 2019, want dan moet de formele overdracht ook hebben plaatsgevonden. Dus uiteindelijk nog meer druk.