Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 februari 2019

D66 roept gemeente Montferland op zich actief in te zetten voor LHBTI-gemeenschap

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 diende D66 samen met de PvdA een motie in om een regenbooggemeente te worden. De LHBTI-gemeenschap zijn alle homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender en interseksen. In een regenbooggemeente voert de gemeente actief gesprekken met maatschappelijke partners zoals scholen, sportverenigingen en jeugdwerk over het gezamenlijk bevorderen van sociale acceptatie van gender- en seksuele diversiteit. Ook worden er specifieke activiteiten georganiseerd, zoals het hijsen van de regenboogvlag op Coming-Outdag, met als doel het bevorderen van de hiervoor genoemde acceptatie.
Al eerder bood D66 een regenboogvlag aan burgemeester de Baat aan. D66 omarmt het initiatief van het college om jaarlijks tijdens de Roze week de regenboogvlag te hijsen. Dat werd al door het college aangeven tijdens het aanbieden van de regenboogvlag op vrijdag 11 januari 2019. D66 kijkt graag verder hoe de gemeente in de toekomst op een passende manier aandacht kan schenken aan de tolerantie en acceptatie van LHBT I-gemeenschap. Fractievoorzitter Freddy van Dijken: “Want we willen het niet alleen laten bij het aanbieden of hijsen van de vlag, maar we willen dat het echt en structureel aandacht krijgt in onze gemeente en we een echte inclusieve samenleving worden. En daar gaat deze motie over”.

Homo is meest gebruikte scheldwoord in Nederland

Een paar feiten om duidelijk te maken waarom het echt nodig is om gemeente Montferland als regenbooggemeente aan te merken en actief beleid te gaan voeren voor deze doelgroep:

  • 4 tot 6% van de volwassen is homo, lesbisch of biseksueel: voor Montferland met 35.000 inwoners hebben we het dus over een potentiele groep van tussen de 1400 en 1600 mensen.
  • Homo, flikker of gay is het meest gebruikte scheldwoord in Nederland, ook in voetbalstadions. En dan vinden we het raar dat er nog zo weinig voetballers uit de kast komen. Je moet wel heel stevig in je schoenen staan wil je er voor uit durven komen. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van de impact als ze het woord homo als scheldwoord gebruiken. Want misschien is een klasgenootje wel enorm aan het worstelen met zijn identiteit. Daarom moet er aandacht voor zijn op scholen en gemeente kunnen dat stimuleren als ze een regenbooggemeente zijn”.

In een persoonlijke toelichting maakte fractievoorzitter Freddy van Dijken nog eens duidelijk waarom het echt belangrijk is: “Ik wil in deze gemeente kunnen zijn wie ik ben en iedereen heeft daar recht op. En dat zeg ik niet voor mezelf, maar voor een grote groep vooral jongeren die het misschien nog niet helemaal weten en dan is elke hulp of een veilige omgeving welkom! Afgelopen weken heb ik heel veel verhalen gehoord van ouders, waarvan de kinderen uit de kast zijn gekomen. Dat is nog steeds een beladen onderwerp. Ik heb verhalen gehoord dat er binnen Montferland nog steeds mensen zijn die er niet openlijk voor uit durven komen, bang voor negatieve reacties of bang om weggepest te worden. Wij zijn hier als raad vandaag bijeen om er voor te zorgen dat we dat tegen kunnen gaan”.

VVD en CDA stemmen in tegen landelijk standpunt

D66 haalde in het debat uit naar VVD en CDA, zij hadden immers wel samen met D66 en PvdA de regenboogvlag gehesen op vrijdag 11 januari en nu wilden ze niet de motie steunen. Dan is er sprake van symboolpolitiek, aldus D66. Ook landelijk stimuleren VVD en CDA dat de problematiek rondom LHBTI’s wordt verbeterd en er actief beleid gevoerd gaat worden. Deze zomer gaan de politieke partijen D66, VVD, CDA, SP en PvdA samen varen met politieke regenboogboot tijdens de Canal Parade in Amsterdam. Ondanks dat partijen soms vaak van mening verschillen, kunnen ze hierbij zichtbaar uitstralen dat ze er hetzelfde over denken: dat ze tegen discriminatie zijn, dat je zichtbaar jezelf kunt zijn en mag houden van wie je wilt. Helaas waren het CDA en VVD daar in Montferland niet van onder de indruk, zagen ze het nut van extra aandacht voor deze doelgroep niet in en weigerden ze motie te steunen.
LBM weigerde antwoord te geven op de vraag wat raadsleden doen die met grote regelmaat langs het voetbalveld staan, als ouder of als actief bestuurslid als zij de scheldwoorden homo of flikker langs of in het veld horen. LBM bleef maar uitspreken er altijd voor iedereen te zijn, maar geen specifieke aandacht voor deze doelgroep nodig te achten.

Toezegging van wethouder Mijnen dat ze in gesprek gaat met scholen en sportverenigingen

Wethouder Mijnen zegde gelukkig toe actief gesprekken met maatschappelijke partners zoals scholen, sportverenigingen en jeugdwerk te gaan voeren over het gezamenlijk bevorderen van sociale acceptatie van gender- en seksuele diversiteit. Ook zal de gemeente Montferland op specifieke momenten activiteiten organiseren om de acceptatie te bevorderen. Daarmee was het merendeel bereikt wat in de motie stond. De motie werd hoofdelijk in stemming gebracht, waarbij de raadsleden van PvdA, Lijst Groot Montferland en D66 voor stemden en alle raadsleden van CDA, VVD en LBM tegen. Het was mooi om te zien dat bij de hoofdelijke stemming alle 25 raadsleden zich openlijk en middels een stemverklaring uitspraken dat iedereen binnen Montferland er mag zijn! Dat is in ieder geval een mooi uitgangspunt.

De volledige tekst van de motie : Motie Regenbooggemeente