Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 maart 2019

Winkeltijden verruimd in Montferland, D66 toch teleurgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 28 februari stond de verruiming van de winkeltijden op de agenda. Tijdens de raadscommissie van Ruimte en Financien op 30 oktober 2018 heeft D66 Montferland vragen gesteld over de winkeltijdenverordening aan wethouder Som naar aanleiding van een brief van de exploitant van de AH in Didam. D66 ziet graag dat er een verruiming komt van de openingstijden van de supermarkten in de gemeente Montferland en dat daarvoor de winkeltijdenverordening wordt aangepast. In de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven daarvoor open te staan en te willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en welke consequenties dat heeft. In het vragenuur van de raadsvergadering van november was het dan ook D66 die de vraag gesteld heeft wanneer de wethouder met een voorstel komt. We waren blij met de voortvarendheid van het college en het voorstel. Wat D66 betreft had het nog ruimer gemogen en hadden de winkeltijden volledig vrij gelaten mogen worden, zoals ook in buurgemeentes. Fractievoorzitter Freddy van Dijken: “Wij begrijpen dat voor een deel van de mensen in onze gemeente een volledige vrijstelling mogelijk een stap te ver is. Dit zien we als mooie tussenvariant, zodat we over een paar jaar opnieuw kunnen kijken wat de behoefte dan is”. Vooraf had het CDA aangekondigd met een wijziging te komen waarbij zij drie extra zondagssluitingen wilde toevoegen. Dat was voor D66 geen probleem geweest.

Merendeel van de raad gaat in tegen advies wethouder Som

Groot was de verbazing dan ook dat de oppositiepartijen met een voorstel kwam, ondersteund door Lokaal Belang Montferland om de winkeltijden niet te verruimen vanaf 10 uur zondag maar pas om 12 uur. De reden die hiervoor werd aangedragen is dat bakkers dan op de zondagochtend het exclusieve recht hebben op de verkoop van brood tussen 8 en 12 uur en de supermarkt daar dan geen 2 uur van af snoept. Maar de stelling van D66 is dat iemand die normaal ook brood bij de bakker koopt, nu niet opeens voor het goedkope brood van de supermarkt gaat. Nog groter was de verbazing dat alle partijen, met uitzondering van D66 hier in mee gingen. Ook VVD-wethouder Martin Som ontraadde deze wijziging. Immers de verruiming die nu wordt voorgesteld, komt niet overeen met de wens van de supermarktbranche, Montferland blijft ver achter bij wat andere gemeenten toestaan en het is een gemiste kans voor meer omzet. Het is dan ook bijzonder dat de VVD de wijziging voor minder openingsuren wel steunde, de partij die normaal toch opkomt voor de ondernemers. “De inbreng van het CDA verbaasde ons, de zondagsrust werd als issue ingebracht terwijl we in de hele gemeente zien dat kerken gesloten worden en er slechts nog een handjevol mensen in de overgebleven kerken zit. En feit blijft dat winkeliers die niet open willen op zondag, zich ook niet verplicht hoeven te voelen.”

D66 teleurgesteld over uiteindelijke besluit

Eerder hadden de oppositiepartijen wethouder Som opgedragen zijn oor te luister te leggen bij de ondernemersverenigingen over de voorgestelde verruiming . Van de vijf verenigingen hebben er slechts twee gereageerd. Beide hebben geen bewaren hebben geuit, van anderen kunnen we uitgaan van geen bericht goed bericht. Het is dan ook bijzonder dat het merendeel van de gemeenteraad op eigen houtje besluit een voorstel aan te passen, zonder dat daar een noodzaak voor is vanuit de samenleving en vanuit de ondernemers. De enige winst is nu dat op zondag de winkels twee uur langer mogen open blijven. Een teleurstellend resultaat.