Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 april 2019

Tweede kamerlid Antje Diertens van D66 laat zich inspireren in sportief Montferland

Op vrijdag 12 april bezocht tweede kamerlid Antje Diertens de Achterhoek. Antje Diertens is tweede kamerlid voor D66 en heeft sport en gezondheid in haar portefeuille en wilde met eigen ogen zien welke projecten er in de Achterhoek zijn op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De Achterhoek wordt vaak als voorbeeld gebruikt hoe sport, gezondheid en leefbaarheid aan elkaar verbonden zijn. Ze werd ontvangen door wethouder Ruth Mijnen (sport) van de gemeente Montferland in sportcentrum LACO in s‘-Heerenberg. Ook waren de wethouders sport van Bronkhorst, Winterswijk en Oude IJsselstreek aanwezig en enkele betrokken raadsleden. Zo was de fractievoorzitter van D66 Winterswijk, Loes ten Dolle aanwezig en de fractie van D66 uit Montferland, Freddy van Dijken en Mark Heebing.

Achterhoek in beweging: “Samen actief”

Pascal Kamerman, projectleider van Achterhoek in beweging gaf een toelichting op het werk wat ze doen. Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stellen ze binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal. Het is een regionale samenwerking, maar het gaat vooral om de lokale uitvoering. Achterhoek en Beweging kent een aantal thema’s waarbij het gaat om de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl. Specifieke thema’s zijn gezonde jeugd, vitaal ouder worden en uniek sporten. Josien van Beek van de GGD gaf een toelichting op het programma gezonde jeugd. De aanleiding om hier aandacht aan te besteden is onder andere dat landelijk 12% van de kinderen met overgewicht kamt, terwijl dat in de Achterhoek nog hoger ligt. Verder kampt bijna een een kwart van de jong volwassenen met overgewicht. En dat geeft hogere risico op ziekte, hogere kosten, lagere kwaliteit van leven en uiteindelijk een korter leven. Binnen het programma gezonde Jeugd vallen veel activiteiten, waar de gezonde school-aanpak, de kraanwaterschool, het stimuleren van Groene schoolpleinen, de Koningsspelen, de Gezonde Sportkantines en de Nationale sportweek en de Avondvierdaagse.
De boodschap van Josien was helder en dat kon Antje Diertens alleen maar beamen: zet in op preventie en bewustwording. Zorg voor een optimale begeleiding en afstemming met alle partners, want de meeste winst is te behalen als je elkaar kent als (zorg)professionals en samen optrekt.

“Het verenigingsleven komt voor nieuwe uitdagingen te staan”

Toon Masselink, beleidsadviseur sport van de gemeente Montferland gaf een toelichting welke specifieke leefstijlprojecten de gemeente doet. Een belangrijke rol is weggelegd voor de combifunctionarissen, die enerzijds gymlessen verzorgen op de basisscholen, maar daarnaast extra projecten kunnen doen. De gemeente Montferland bied scholen een menu kaart, waarbij scholen kunnen kiezen uit verschillende interventies: een extra beweeg uur, de gezonde pauze hap, een pauze activiteit, leren spelen of het verzorgen van een energizer in de klas. De gemeente Montferland geeft elke basisschool 3 uur extra inzet van de combifunctionaris per week.
Na de introductie bij LACO werd Antje met alle andere betrokkenen naar het sportpark van MvR gebracht voor de lunch en een toelichting van Jos Marrissink, voorzitter van MvR over de recente fusie van 3 voetbalverenigingen en de samenwerking van MvR met verschillende partners. Zo werkt MvR samen met kinderopvang Humanitas. Humanitas zit inmiddels elke werkdag met de naschoolse opvang in het clubgebouw van MvR. De deelnemers van het werkbezoek van Antje kregen ook de primeur van het nieuwe logo van de nieuwe voetbalvereniging FC Bergh. Jan Minkhorst, ook werkzaam voor Achterhoek in Beweging gaf een toelichting op het begrip Open club – Vitale sportparken. De omgeving waarin sportverenigingen bestaan, is aan het veranderen. Verenigingen en sportparken worden veel meer een centrale ontmoetingsplaats in de kern, buurt of wijk en kan er actief samengewerkt worden met andere verenigingen en sportparken.

Sport is ook een sociale activiteit en zorgt er voor dat ouderen langer vitaal blijven

Na het succesverhaal bij MvR kreeg Antje ook de keerzijde te zien, een sportpark wat dit voetbalseizoen leeg komt te staan, het voetbalveld van VV Stokkum. Voorzitter Niels Scheers gaf een toelichting op de beweegredenen om op te gaan in de nieuwe club, maar hij gaf ook aan wat dit betekent voor een dorp als Stokkum. Na het sluiten van de school en de kerk, sluit een volgende anker van het dorp. Samen met alle deelnemers ontstond er een geanimeerd gesprek welke kansen dit ook weer biedt voor een dorp. De laatste stop was bij het Gildehuis waar de dames van Atletico, de gymvereniging van Stokkum haar wekelijkse gymuurtje hadden. Een groep van 15 dames krijgen daar onder begeleiding van Marianne Bouwman beweeglessen. Veel van de dames zijn er vanaf de oprichting, 42 jaar geleden bij. Naast dat de dames fitter blijven, is het vooral ook een sociale activiteit.
Deze dag gaf goed aan dat de Achterhoek veel investeert in bewegen en sport en dat het onlosmakelijk verbonden is met de leefbaarheid in de dorpen. Antje Diertens bedankt de aanwezigheden voor hun betrokkenheid en gaf aan deze inspirerende voorbeelden te gebruiken bij haar debatten in de tweede kamer.

Tweede kamerlid van D66 Antje Diertens