Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 juni 2019

Liegen nee, keuzes maken ja!

Deze week stond er een ingezonden brief in Montferland Nieuws van een inwoner uit ‘s-Heerenberg. Terecht constateert hij dat de raadsvergadering een chaotisch tafereel was. De briefschrijver riep op om op een normale manier met elkaar om te gaan. Bekijk hier de ingezonden brief: Ingezonden brief Montferland Nieuws inzake raadsvergadering besluit Brede School

Raadsvergadering was een beschamende vertoning

Ook D66 vond het een beschamende vertoning tijdens de raadsvergadering waar verwijten naar elkaar werden uitgesproken en normale omgangsvormen ver te zoeken waren. Daarom heeft de fractie van D66 direct na de raadsvergadering een brief verstuurd aan de burgemeester om hem op te roepen om het gesprek aan te gaan met de raad. De volledige tekst van de brief leest u hier: Functioneren raad Monferland

“Vandaag ben ik in een winkel aangesproken in mijn rol als raadslid. Een voor mij onbekende meneer gaf me duidelijk te kennen het niet eens te zijn met het standpunt wat D66 had ingenomen tijdens de raadsvergadering bij het agendapunt Brede School. Een normaal gesprek bleek niet mogelijk, wel werd er duidelijk gezegd dat ik de groots mogelijke onzin uitkraamde, dat het een zielig verhaal was wat ik uitsprak en dat ik alles wel even regelde met de wethouder en met de coalitiepartijen om mijn zin te krijgen.”

Ja, ik begrijp dat het dossier Brede School emoties losmaakt en niet iedereen het met elkaar en het besluit eens is. Maar uitgemaakt te worden als leugenaar doet ook iets met mij. Als D66 raadslid zit ik met veel inzet in de raad van Montferland en neem ik besluiten voor het algemeen belang. Het werk is intensief, het eist vele uren, maar daar kies ik voor en dat geeft me ook voldoening.

D66 heeft met volle overtuiging gekozen voor het beste voor de kinderen

In het dossier Locatie Brede School heeft de D66 fractie met volle overtuiging gekozen voor de beste kansen voor kinderen. Dit had en heeft onze hoogste prioriteit. We zijn ons bewust van alle andere aspecten die te maken hebben met een locatiekeuze, maar het gaat ons oprecht als eerste om het onderwijs en de kinderen.

Het proces heeft veel emoties los gemaakt, maar de aantijging dat wij en de wethouder gelogen zouden hebben, wijzen wij ten strengste van de hand. Sterker nog, de wethouder heeft onder vertrouwelijkheid en geheimhouding informatie gedeeld met de hele raad, om het proces nog transparanter te maken en geen zweem van onduidelijkheid te laten bestaan. Er zijn maar liefst 19 locaties onderzocht. Uiteindelijk moet er een keuze worden gemaakt.

Ik wil met iedereen het gesprek aangaan, maar dan wel op een normale manier. Weggezet worden als leugenaar, zonder in te gaan op de feiten, voelt bijzonder frustrerend. Ik ben raadslid geworden om keuzes te maken, dus liegen: NEE, keuzes maken: JA!