Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juni 2019

Montferland maakt werk van communicatie

Afgelopen donderdag stond het nieuwe communicatiebeleidsplan ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. D66 is blij dit college voortvarend aan de slag is gegaan om tot een communicatiebeleidsplan te komen. Het is immers een belangrijk onderdeel uit het coalitieprogramma.Na een ‘sponsbijeenkomst” in februari, waar inwoners, politiek en medewerkers hun ideeën over communicatie konden delen, is er een plan opgesteld.   Niet het hele communicatieplan lag afgelopen donderdag ter besluitvorming, maar alleen de hoofdlijnen. Daarmee krijgt de wethouder de ruimte om aan de slag te gaan met alle facetten, die met communicatie van de organisatie te maken hebben. Wat D66 nog wilde bedrukken is het volgende: “Waar het op hoofdlijnen om zou moeten gaan is dat het communicatiebeleidsplan een cultuurverbetering teweeg moet brengen. We noemen het bewust geen cultuurverandering, want we vinden ook dat er veel goed gaat. Dat mag ook wel gezegd worden! Belangrijk voor ons is dat alle mensen die namens de gemeente communiceren, zich te allen tijde bewust zijn van hun taak en rol. En degene die daar nog wat moeite mee hebben of niet zo goed weet hoe dat moet, dat die daar ook in getraind of begeleid worden. En communicatie staat niet op zich zelf, de wethouder zal daar samen op moeten trekken met zijn collega wethouder Ruth Mijnen, die gaat over bestuurlijke vernieuwing. “Buiten is het nieuwe hart van binnen”, dus dat betekent dat de directe omgeving centraal staat, dat de gemeentelijke organisatie weet wat er speelt en dat inwoners de weg weten te vinden naar de gemeente en zich gehoord voelen. En gehoord voelen betekent niet dat inwoners daarmee altijd hun zin krijgen. Het gaat om de dialoog en dat je elkaar met goede inhoudelijke discussie kunt overtuigen. Het onderliggende communicatieplan straalt aan alle kanten uit dat het college en de ambtelijke organisatie er aan wil werken.” D66 stemde dan ook in met de hoofdlijnen van het communicatiebeleid. Het werd ook raadsbreed aangenomen.

D66 dient motie in voor opstellen mediabeleid samen met andere partijen

D66 vond dat nog wel één aspect aangevuld moet worden: “Ook de (lokale) media kan een belangrijke rol spelen in de communicatie. En dan gaat het om de schrijvende pers (zowel de regionale pers als de lokale pers), maar ook om social media en de journalistiek via televisie of radio. Dit mist in het plan. Ondanks een eerdere toezegging van de wethouder om dit mee te nemen in het communicatieplan. Daarom komen we met een motie om de wethouder te vragen aanvullend op het communicatieplan met een mediabeleidsplan te komen. Wethouder van Leeuwen had dit ook al eerder toegezegd, maar niet opgenomen. In dit mediabeleidsplan verwachten we dat de wethouder omschrijft hoe het media landschap er in Montferland eruit ziet en welke mediakanalen het beste ingezet kunnen worden afhankelijk van het doel wat je hebt met communicatie.”.  Deze motie werd raadsbreed ingediend en de wethouder gaat er mee aan de slag!