Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 september 2019

Eerste ervaring: Nieuwe opzet politieke avond in Montferland zorgt voor meer debat

Tijdens de eerste raadsvergadering na de zomer, 12 september zag de opzet er tijdens de raadsvergadering er anders uit. Er is nu een sprake van een politieke avond (Politieke Avond Montferland, afgekort als PAM), waarbij er zowel beeldvormend, oordeelsvormend als besluitvormend gesproken kan worden over onderwerpen. Een beeldvormende sessie richt zich op het actief ophalen van informatie over het onderwerp. Dat kan door interactieve gesprekken met inwoners en deskundigen, maar ook door met een wethouder en ambtelijke ondersteuning van gedachten te wisselen over het onderwerp. Een oordeelsvormende sessie richt zich op het vormen van een politiek oordeel op basis van een debat met andere raadsleden en fractievolgers. De avond wordt afgesloten met besluitvorming in de besluitronde en hieraan kunnen alleen raadsleden deelnemen. Bij de andere sessies kunnen ook fractievolgers aan tafel zitten.

D66 was een groot voorstander van dit model en ook actief betrokken in de voorbereiding om het nieuwe model vorm en inhoud te geven. En de ervaring na twee avonden leert ook dat het debat in een oordeelsvormende sessie beter tot zijn recht komt en de besluitvormende ronde een stuk vlotter gaat. De eindeloze introducties van de onderwerpen en de standpunten of betogen zonder dat leidde tot een actie lijken tot het verleden te horen.
Ook het feit dat woordvoerders nu richting een interruptie microfoon moeten lopen, zorgt voor meer dynamiek in de raadszaal. Ook is het college minder nadrukkelijk aanwezig bij de besluitvorming. Het debat gaat nu meer tussen de partijen en minder tussen college en raad.
De komende maanden zal de raad verder experimenteren met dit nieuwe vergadermodel en zal er soms nog wat bijsturing plaats vinden om de interactie met het publiek en de inbreng van inwoners nog verder te versterken. Want dat was mede een van de redenen om het anders te gaan doen.
Meer weten? Info PAM Montferland
Alvast de agenda bekijken voor de volgende PAM? Vergaderingen en vergaderstukken PAM Montferland