Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 oktober 2019

D66 pleit voor goede huisvesting van arbeidsmigranten

Gisteravond tijdens de raadsvergadering stond de startnotie Huisvesting Arbeidsmigranten op de agenda. In dit document staat beschreven hoe de gemeente de komende tijd gaat werken aan een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Tijdens de behandeling van dit onderwerp heeft D66 samen met CDA, VVD, Lokaal Belang Montferland en Rob Mos een amendement ingediend om juist ook de sociale aspecten rondom de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals inburgering mee te nemen. Raadslid Mark Heebing voerde hierover het woord: “We willen een goed woon- en leefklimaat voor zowel inwoners als arbeidsmigranten waarborgen. Om dit mogelijk te maken horen daarbij ook de sociale aspecten van de huisvesting. We zijn ervan overtuigd dat voor een goed leefklimaat het belangrijk is dat arbeidsmigranten worden betrokken bij de Montferlandse samenleving. Er ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij zowel de gemeente als andere betrokken partijen zoals uitzendorganisaties om de sociale aspecten onder de aandacht te brengen.”

Het amendement werd raadsbreed aangenomen. De wethouder gaat nu aan de slag en zal waarschijnlijk eind dit jaar met het (ruimtelijk) beleidskader komen en neemt daarbij de sociale aspecten ook mee.

Geen grootschalige huisvesting meer mogelijk?

Op dezelfde avond stond op de agenda het bespreken van een bestemmingsplan Parapluherziening Wonen en Horeca. Dit voorstel maakt het onmogelijk om hotels (die ook de bestemming wonen hebben) te gebruiken voor huisvesting van arbeidsmigranten. Gezien de commotie die er is in Zeddam kunnen we begrijpen dat je spreiding wilt van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, maar tegelijk maakt dit voorstel het onmogelijk om grootschalige arbeidsmigranten te huisvesten. En dat staat haaks op de constatering dat er veel behoefte is aan huisvesting van de grote hoeveelheid arbeidsmigranten die hier in de regio werken. En juist dat personeel is wat we keihard nodig hebben om het werk gedaan te krijgen. D66 heeft er dan ook voor gepleit hier nog geen besluit over te nemen, maar dan in een oordeelsvormende sessie te bespreken met alle politieke partijen en te kijken of er toch mogelijkheden zijn om grootschalige huisvesting toe te staan, uiteraard met onder goede voorwaarden. De discussie met de andere politieke partijen zal gebeuren op de Politieke Avond van 24 oktober.
En vandaag stonden er twee artikelen in de krant die versterken dat er goede (grootschalige) voorzieningen moeten komen in onze gemeente.

Dwangsom 2 ton dreigt bij opnieuw te veel arbeidsmigranten in huis ’s-Heerenberg

‘Integratie van Polen in Montferlandse wijken werkt niet’

Wij vinden het onwenselijk om arbeidsmigranten (1 persoonshuishoudens) te verspreiden over de gehele gemeente, want we kennen de voorbeelden dat je prima grootschalige voorzieningen in een kern kunt hebben, die niet voor overlast zorgt en waar juist de arbeidsmigranten over goede voorzieningen beschikken. D66 zal zich hier sterk voor maken, want juist op een dag als vandaag (coming out dag), willen we benadrukken dat we er voor iedereen zijn, ongeacht geaardheid, waar je voor staat, waar je vandaan komt of wat voor werk je doet.