Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 november 2019

Locatie GoudenHanden op termijn afstoten

Het college van de gemeente Montferland heeft in de bezuinigingsvoorstellen een voorstel gedaan om de locatie Gouden Handen af te stoten per 2024. Het afstoten van de locatie Gouden Handen in ‘s-Heerenberg leidt tot reacties. Wij hebben begrip voor deze emoties en wij hechten waarde aan afspraken die 15 jaar geleden zijn gemaakt bij het samengaan van de toenmalige gemeente Didam en Bergh. Maar de tijden zijn veranderd en de digitale ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Het aantal bezoeken aan de publieksbalie is enorm afgenomen. Er kan een flinke kostenbesparing gerealiseerd worden en ook de dienstverlening richting de inwoners van ‘s-Heerenberg en omgeving kan gewaarborgd worden. Het gemeentehuis in Didam biedt voldoende mogelijkheden om het bestuurlijk centrum te huisvesten. En het is ook niet iets wat direct gerealiseerd kan worden. Het huidige huurcontract loopt tot 2024. Dus de inwoners van ‘s-Heerenberg hebben alle tijd om aan het idee te wennen en de gemeente heeft de tijd om te kijken hoe de dienstverlening na 2023 voor alle inwoners optimaal gewaarborgd kan worden. Maar met deze maatregel kunnen we een flinke structurele besparing realiseren.

Flinke bezuiniging op bedrijfsvoering van de gemeente

Vanuit de samenleving klinkt vaak de oproep om te bezuinigen op de bedrijfsvoering van de gemeente. Een dergelijke bezuiniging is ook onderdeel van het totaalpakket. Het is niet mogelijk om de volledige taakstelling hiermee in te vullen, maar het levert wel degelijk een substantiële bijdrage op. Zeker in combinatie met het sluiten van de publieksbalie in ‘s-Heerenberg.

Wilt u ons volledige verhaal lezen over de begroting? Klik dan hier Lef tonen om vooruit te kunnen