Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 november 2019

Dienstverlening moet overeind blijven vanuit Welcom, bibliotheek en muziekschool

Tijdens de beeldvormende sessie op 24 oktober werd ingesproken door Welcom, de bibliotheek en de beide muziekscholen. Hun oproep was helder en begrijpelijk. Het pakket maatregelen met de titel ‘De Montferlandse Schaal’ bevat ingrijpende voorstellen en er zit ook een bezuinigingsopgave in voor deze drie organisaties.

Wat duidelijk is dat we in Montferland veel dubbele voorzieningen hebben. Dit is te verklaren door de gemeentelijke fusie tussen Didam en Bergh, maar ook doordat in het verleden verzuimd is keuzes te maken. Nu is het wel tijd om besluiten te nemen om het voorzieningsniveau aan te laten sluiten op de huidige schaal van de gemeente. Het totaalpakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat we de pijn zo veel mogelijk evenwichtig spreiden over verschillende groepen binnen onze samenleving.

Het is begrijpelijk dat het vervelend is dat organisaties zoals Welcom, de bibliotheek en de muziekschool opnieuw geconfronteerd worden met een bezuinigingsopgave. Toch denken wij dat deze bezuiniging de dienstverlening niet hoeft te beïnvloeden. Juist door minder geld kwijt te zijn aan huisvesting of overhead (organisatiekosten), kan de bijdrage van de gemeente ook echt gaan naar de mensen die het nodig hebben en de diensten die de partijen gezamenlijk aanbieden.

Zowel in ‘s-Heerenberg als Didam een bibliotheek, activiteiten van Welcom en muziekfaciliteiten

Wij vinden het belangrijk dat zowel in ’s-Heerenberg als in Didam een goede voorziening is en blijft, waar de muziekschool, de bibliotheek en Welcom samenwerken aan de maatschappelijke opgave waarvoor ze in het leven zijn geroepen: “het verlenen van diensten, biedt hulp en ondersteuning en organiseert activiteiten dichtbij mensen, ter bevordering van de sociale samenhang, de zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet. We richten ons daarbij op alle leeftijds- en doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en voorkoming van sociaal isolement en maatschappelijke uitval.” Het is onze overtuiging dat muziek, cultuur, taal en educatie bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners, jong en oud, zodat zij actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven binnen de samenleving.

En we kunnen ons voorstellen dat deze drie organisaties samen met de gemeente willen kijken hoe ze aan de bezuinigingsopgave kunnen voldoen, zonder dat het ten koste gaat van de dienstverlening. Wij vinden dan ook dat de gemeente hier in moet faciliteren en moet kijken of de uiteindelijke structurele samenwerking (en dus besparing) gecompenseerd kan worden met bijvoorbeeld een eenmalige bijdrage. Ook  willen we dat de drie partijen samen optrekken met de gemeente en Plavei om te kijken naar de meest efficiënte manier van huisvesting in zowel Didam als ‘s-Heerenberg.  D66 zal hiervoor een voorstel doen in de begrotingsraad vergadering.

Wilt u ons volledige verhaal lezen over de begroting? Klik dan hier Lef tonen om vooruit te kunnen