Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2019

De feiten van D66: Niet alles verdwijnt

De afgelopen periode zijn er veel besluiten genomen die veel discussie opleveren in de Montferlandse samenleving. Drie miljoen structureel moeten bezuinigen, wordt gevoeld, doet pijn en roept begrijpelijk emotie op. Linksom of rechtsom er verdwijnt wat. Voor ons als D66 Montferland is het dan van groot belang om transparant te blijven, te kijken naar de feiten die voorliggen en onze keuzes daaraan te toetsen. Voor ons is het belangrijk dat we een financieel gezonde en leefbare gemeente kunnen doorgeven met kwalitatief goede voorzieningen op bereikbare afstand. We zien veel artikelen in de krant en op social media, die doen geloven of er veel verdwijnt in ’s-Heerenberg. De feiten t.a.v. de voorzieningen zijn de volgende:
– de bibliotheek blijft in ‘s-Heerenberg
– de muziekschool blijft in ‘s-Heerenberg
– Welcom blijft in ‘s-Heerenberg
– Een gemeentelijk servicepunt blijft in ’s-Heerenberg, zodat je het aanvragen en ophalen van een paspoort of rijbewijs of andere publiekszaken kunt blijven doen
– Een aanbiedstation voor de gratis afvalstromen blijft in ‘s-Heerenberg

Wat “verdwijnt” er dan wel?
– het aanbieden van niet gratis afval
– de raadzaal, waar 1x per twee weken wordt vergaderd

In alle emoties die nu spelen is dat een lastig geluid, het is makkelijker om mee te gaan in de emotie, maar wij zijn door onze kiezers gekozen met een verantwoordelijkheid voor de hele gemeente en die telt voor ons. Dus blijven we ons vasthouden aan de feiten en maken wij onze keuzes. D66 staat achter de keuzes die ze tot nu toe gemaakt hebben. Keuzes die niet altijd populair zijn, maar wel een doel dienen, namelijk een gezonde en fijn leefbare gemeente.

We lichten graag een aantal keuzes toe de komende tijd:

Afvalinzameling in ’s-Heerenberg

De gemeente Montferland heeft de afvalinzameling ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Zevenaar. Dat heet de Reinigingsdienst de Liemers (RDL). De gedachte daarbij is dat het goedkoper is om het samen te doen, dan alleen. Dat doen bijna alle gemeenten in Nederland. Nadeel van zo’n gemeenschappelijke regeling is dat je niet zelf besluit over zaken, maar je dat hebt gedelegeerd aan een bestuur. Het bestuur bestaat uit twee wethouders en 6 raadsleden. Vanuit Montferland zijn dat wethouder Gerritsen (CDA) en de raadsleden Henk Groote (Lijst Groot Montferland), Maik Steenkamp (VVD) en Marcel Berentsen (CDA). Die drie raadsleden zijn door de raad gekozen om de raad van Montferland te vertegenwoordigen.

Het bestuur van RDL heeft een besluit genomen om de afvalinzameling te concentreren op een plek met een compleet nieuw aanbiedstation, gericht op de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. afvalinzameling. Meerdere raadsleden hebben ook nieuwe aanbiedstations in de regio bekeken en gezien dat een nieuw aanbiedstation, die voldoet aan de eisen van deze tijd veel gebruiksvriendelijker is en ook een goede bijdrage levert aan het goed scheiden van afval. De raad van Montferland heeft in oktober unaniem een opdracht meegegeven aan de raadsleden van Montferland een aanbiedstation in ’s-Heerenberg te behouden.

Maar in de bestuursvergadering van de RDL is uiteindelijk een andere keuze gemaakt. Officieel is dat besluit nog niet genomen. Maar dat is erg onduidelijk en de drie raadsleden en de wethouder hebben dat tot op heden ook niet duidelijk kunnen maken. Wat D66 betreft een kwalijke zaak dat er geen transparantie is over de besluitvorming en het standpunt die de Montferlandse inbreng daar heeft uitdragen. Alleen het gratis afval kan voortaan worden ingeleverd in een dependance in ’s-Heerenberg. En voor meer uitleg zul je dus bij de drie raadsleden moeten zijn die ons daar vertegenwoordigen.

Bij de besluitvorming bij de RDL is gekeken naar de meerkosten van een volledig aanbiedstation in ‘s-Heerenberg, want als je ook het restafval wilt blijven aanbieden in ’s-Heerenberg, dan zal er flink geïnvesteerd moeten worden in de huidige aanbiedstation of een andere. En die kosten moeten dan weer worden doorbelast aan de inwoners, zodat die nog meer afvalstoffenheffing moet gaan betalen.

“Meerkosten zullen worden doorbelast aan inwoners, dus nog hogere afvalstoffenheffing”

D66 heeft tijdens de raad van 2 december tegen een voorstel gestemd voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanbieden van niet gratis afval in ’s-Heerenberg. Immers de gemeente gaat niet over de afvalinzameling, dat hebben we ondergebracht bij de RDL. En als je dus iets als gemeente zelf wilt gaan doen, dan gaat dat geld kosten. En dat moet je weer neerleggen bij de inwoner van Montferland. En die moet al meer gaan betalen. Wat ons betreft is dat onwenselijk. En daarnaast vinden wij het ook onwenselijk om nu geld uit te geven aan een onderzoek, terwijl de RDL ook al geld heeft opgemaakt heeft aan een onderzoek (en die we dus als Montferland ook indirect al hebben betaald). En uit dat onderzoek is gekomen om over te gaan naar 1 nieuwe centraal gekregen aanbiedstation. Ook onderzoek doen met eigen medewerkers van de gemeente Montferland kost geld, dat kost immers uren van een ambtenaar. Wij geven dat geld liever uit andere zaken, zoals het stimuleren van inwoners om hun afval goed te scheiden, het opruimen van zwerfafval, zorgen dat afvalproducten weer grondstoffen kunnen worden en dus geld gaat opleveren in plaats van geld kost. En dat komt de inwoners uiteindelijk weer ten goede!

“Afval als grondstof levert geld op”

Alles wat we nu extra willen behouden in onze gemeente of een specifieke kern, betekent meerkosten voor de gemeente en die zullen altijd doorbelast worden aan alle inwoners van onze gemeente. Wij vinden niet dat alle inwoners daar de dupe van mogen zijn.