Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 december 2019

Montferland aan de slag met nieuw ecologisch bermbeheer

In de gemeente Montferland ligt 385 km gemeentelijke bermen. De gemeente wil de soortenrijkdom van de bermen stimuleren door een maaibeheer toe te passen dat meer is gericht op wat planten, dieren en vogels nodig hebben.

De gemeente onderzoekt momenteel hoe ze dat het beste kunnen doen. In 2019 zijn alle bermen geïnventariseerd op plantensoorten. Ook hebben ze selectief gemaaid en het maaisel zoveel mogelijk afgevoerd.

Met de ervaringen die ze dit jaar opdoen gaan ze een bermbeheerplan opstellen. Er is een werkgroep van bewoners opgericht die meedenkt met de technische mensen van de gemeente. Een van de leden heeft deze zomer een fotorapportage gemaakt van de bermen, die tijdens de informatieavond op 14 november 2019 is gepresenteerd.

Dankzij motie van D66 wordt er werk van gemaakt

Het gaat niet zo goed met de biodiversiteit, de verscheidenheid aan wilde plantensoorten en diersoorten in de wereld, in Nederland en in Montferland. Eén van de dingen die de gemeente kan doen voor meer biodiversiteit is het zó beheren van de bermen dat daarmee de verscheidenheid aan wilde plantensoorten en diersoorten in de bermen wordt behouden en verbeterd.

In het document (te vinden via: https://www.montferland.info/openbareruimte/bermbeheer_46262/) beschrijven we wat ecologisch bermbeheer is en geven we een indruk van de huidige variatie aan planten in onze bermen, aan de hand van foto’s met toelichting. Dit document is een uitwerking van de presentatie op de informatieavond over ecologisch bermbeheer op 14 november 2019 in het gemeentehuis.
Ecologisch bermbeheer is een stap in het streven van de gemeente Montferland om inhoud te geven aan het stimuleren van meer biodiversiteit. Het is een stukje invulling van de motie biodiversiteit die D66 heeft ingediend op 27 september 2018.