Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 december 2019

Waarom D66 instemt met de structuurvisie DocksNLD2

De gemeente Montferland heeft een ambitie, waar D66 achter staat: een aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te werken. De ontwikkeling van een groot bedrijventerrein biedt nieuwe mogelijkheden: het levert nieuwe banen op, voor mensen die hier wonen of hier willen gaan wonen. Die mensen zorgen er weer voor dat ze hun dagelijkse boodschappen in hun directe omgeving gaan halen en daarmee houden ze (kleine) middenstand in de kernen in stand. Ook economisch levert de aanleg van een bedrijventerrein ons geld op, niet alleen eenmalig, maar ook structureel. Met dat geld kunnen we  de voorzieningen in de kernen overeind houden en zorgen dat we de financiën op orde krijgen binnen deze gemeente. Want ook dat is een belangrijk uitgangspunt van deze gemeente. We hebben de ambitie jongeren te binden aan deze regio. Dat kan door ze kwalitatief werk te bieden. De grootschalige logistiek levert kansen voor hoogwaardige banen voor jongeren waarbij ook groeipotentie mogelijk is. Zeker in het gebied van ’s-Heerenberg is het wenselijk dat er meer banen komen voor goed gekwalificeerd personeel.

De ‘Structuurvisie DocksNLD2’ toont ambitie op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt bijgedragen aan onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en komt er een hub voor alternatieve brandstoffen. Echter, wij zien nog vele mogelijkheden om meer in te zetten op duurzaamheid. Sterker nog, we zijn van mening dat DocksNLD2 het meest duurzame bedrijventerrein van Gelderland, en misschien wel van Nederland zou kunnen worden. Het ziet er naar uit dat slechts nog op enkele plekken ruimte komt voor XXL logistiek.  Montferland ligt op A-locatie, met een snelweg, een haven en de spoorlijn dichtbij.

Begin december nam de Tweede Kamer een motie aan. De motie volgde kort nadat het College van Rijksadviseurs (CRa) eind oktober in een advies het Rijk en regio opriep veel strengere eisen te stellen aan de bouw van XXL-distributiecentra. Dit om wildgroei te voorkomen. Vooruitlopende op deze motie kondigde de provincie Gelderland half november aan dat de bouw van XXL-distributiecentra wordt toegestaan in slechts drie logistieke hotspots in de provincie te weten; Tiel, Nijmegen en tussen Zevenaar en vlak over de grens in het Duitse Emmerich.

Dit betekent dat we als gemeente een goede positie hebben om ook wat terug te vragen van initiatiefnemers en daarmee onze ambities op het gebied van duurzaamheid kracht bij te zetten. D66 heeft samen met CDA, LBM en VVD de wethouder dan ook de opdracht meegegeven om van DocksNLD het meest duurzame bedrijven terrein te maken.

Door in te zetten op het meest duurzame bedrijventerrein krijgt de inwoner van Montferland er ook wat voor terug en door meer aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing zal de overlast voor direct omwonenden beperkt worden. En wat wij belangrijk vinden is dat de direct omwonenden ook betrokken worden bij de verdere planvorming, dat helder is waar ze over mee mogen denken en dat ook de kernen die mogelijk de meeste overlast zullen ervaren daarvoor gecompenseerd worden.

Motie DocksNLD2 – Het meest duurzame bedrijventerrein van Gelderland