Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 januari 2020

Bestuurlijk centrum gemeente Montferland in ’s-Heerenberg

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019, bij de behandeling van de begroting heeft de raad bij meerderheid besloten om de gemeentelijke locatie in ’s-Heerenberg per 1 juli 2020 te sluiten. Dat is voornamelijk gedaan op financiële gronden. Met het sluiten van Gouden Handen werd een structurele besparing gerealiseerd van circa € 95.000 per jaar. Daarnaast is besloten dat er wel een serviceloket beschikbaar blijft in ’s-Heerenberg waar inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld het aanvragen en ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen. Dit besluit heeft veel commotie opgeleverd. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 19 december 2019 is er een petitie aangeboden aan de gemeenteraad waarin wordt opgeroepen om het besluit niet ten uitvoer te brengen. 2000 inwoners hebben hun handtekening gezet op deze petitie gezet. De coalitiepartijen CDA, LBM, VVD en D66 hebben gezamenlijk besloten dit signaal serieus te nemen. Daarom zijn ze in gezamenlijkheid met een nieuw voorstel gekomen tijdens de raadsvergadering van 23 januari. Het voorstel roept het college op om het komend jaar te onderzoeken of er in ’s-Heerenberg een geschikte locatie is om het bestuurlijk centrum te huisvesten, met daarbij de enige restrictie dat dit geen extra geld mag kosten ten opzichte van het voorstel zoals eerder door het college is gedaan bij de begrotingsraadsvergadering. In tussentijd blijft de locatie Gouden Handen het bestuurlijk centrum.

De coalitiepartijen nemen hierbij hun verantwoordelijkheid om ook te luisteren naar de discussie die is ontstaan naar aanleiding van het besluit en ook daadwerkelijk iets te doen met de oproep in de petitie. Inmiddels heeft het college deels uitvoering gegeven aan de motie om tot een besparing te komen op de exploitatie van Gouden Handen. Per januari 2020 hanteert de gemeente andere openingstijden in ’s-Heerenberg, waardoor een kostenbesparing is gerealiseerd van € 45.000 per jaar. Ook zien we dat de financiële middelen voor de komende jaren structureel positiever uitvallen, waardoor de noodzaak om op korte termijn een besparing door te voeren minder urgent is.

Meerdere opties mogelijk voor huisvesting bestuurlijk centrum in ‘s-Heerenberg

Er zijn veel ontwikkelingen binnen ’s-Heerenberg met betrekking tot de huisvesting van allerlei gemeentelijke taken. Denk daarbij aan de bouw van een nieuwe brede school en de huisvesting van de muziekschool, Welcom en de bibliotheek, veelal in gemeentelijke panden. In dat licht willen de coalitiepartijen het college de ruimte geven te kijken welke mogelijkheden er zijn om slimme combinaties te maken van al deze diensten, zodat uiteindelijk een besparing op de totale huisvesting gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt is dan dat er een gemeentelijk servicepoint beschikbaar blijft in ’s-Heerenberg en het bestuurlijk centrum gehuisvest is in ’s-Heerenberg.

De oppositie is uitdrukkelijk gevraagd het voorstel te ondersteunen, zodat dit raadsbreed aangenomen kon worden, maar helaas hebben Lijst Groot Montferland, PvdA en Lijst Rob Mos daar geen gehoor aan geven en is het tijdens de raadsvergadering ook niet gelukt tot een raadsbreed voorstel te komen. D66 vind dit jammer, juist ten aanzien van dit gevoelig onderwerp had de raad hier kunnen laten zien dat ze staan voor één Montferland. Tijdens de stemming stemden CDA, LBM, VVD en D66 voor het voorstel om het bestuurlijk centrum in ’s-Heerenberg te behouden en te onderzoeken welke locatie daarvoor het meest geschikt is.

De volledige tekst van de motie leest u hier : 5. Motie CDA_ VVD_ D66_ LBM Bestuurlijk centrum