Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 mei 2020

Politiek op basis van feiten

De raadsvergadering van 7 mei gaf veel tumult. Al in de voorbereiding werd er door meerdere partijen al flink stemming gemaakt op social media. D66 hield het liever bij het opvragen van de juiste feiten en stelde vooraf volgens de juiste procedure vragen over de werkwijze van de gemeente Montferland bij huishoudelijke hulp in deze corona-tijd. En de beantwoording was uitvoerig en helder. Fractievoorzitter Freddy van Dijken gebruikte tijdens zijn inspraak, tijdens deze digitale raadsvergadering om de raad helder te maken hoe hij aankijkt tegen alle commotie en wijze waarop er politiek bedreven wordt in Montferland.

“De beantwoording door de wethouder maakt heel helder wat de feiten zijn. Er zijn mensen die zelf aangeven geen hulp meer te willen hebben in deze corona tijd, dat is begrijpelijk en dat moet je respecteren. We begrijpen uit de beantwoording ook dat ze gewoon weer contact op kunnen nemen als de hulp wel weer gewenst is. En dat dat dan geregeld wordt. Zonder al te ingewikkelde procedures. Dat lijkt ons een keurige werkwijze, ook een werkwijze die landelijk geadviseerd wordt. Wij begrijpen dan ook niet waarom er zoveel ophef is ontstaan, met name aangewakkerd door de PvdA. We vinden het stuitend dat met name op social media, maar ook in de krant allerlei uitingen gedaan worden, die niet gebaseerd zijn op de feiten die nu zijn gegeven. We vinden het des te kwalijker dat de oppositie vandaag al met een motie van wantrouwen komt, terwijl ze niet eens de beantwoording van hun eigen vragen hebben afgewacht. Dan wil je dus blijkbaar willens en wetens een wethouder persoonlijk beschadigen en dat is politiek waar wij niet aan mee willen doen.

“dit is politiek waar wij niet aan mee willen doen”

We hebben vorige maand nog een rapport van de rekenkamer besproken, die ook gaat over hoe we met elkaar omgaan in deze raad en met het college. Ik citeer mevrouw Rutting van de PvdA: “Echt, we moeten veel beter samenwerken. Met meer respect en vertrouwen”. Het respect is ver te zoeken bij hetgeen wat ik op social media heb voorbij zien komen en wat mevrouw Rutting in de krant heeft laten zetten”, aldus Freddy van Dijken.

D66 liet zich nog wel kritisch uit richting wethouder Sinderdinck van Lokaal Belang Montferland: “Wij willen de wethouder wel meegeven voortaan zorgvuldig de woorden te kiezen als hem om uitleg wordt gevraagd door de pers. Het artikel in de krant heeft er voor gezorgd dat er veel ophef is ontstaan. De link met de bezuinigingen in het sociaal domein zijn ongelukkig gekozen en dat is niet netjes richting de zorgafnemers. Voor ons is de werkwijze helder en geen enkele zorgafnemer hoeft zich zorgen te maken over het zelf stopzetten van de huishoudelijke hulp”.

D66 kon zich dan ook niet vinden in de motie van het CDA en LBM, die vervolgens werd ingediend om de wethouder een opdracht te geven de werkwijze aan te passen.

“Motie voor de buhne”

“Een motie voor de bühne, zoals dhr. Dieker van het CDA vaak zelf ook meegeeft aan andere partijen. De beantwoording van de vragen die we samen met VVD hebben ingediend zijn helder en de motie voegt daar niks meer aan toe. Het is ook bijzonder dat het CDA met LBM in hun kielzog dit vrijdag al heeft uitgezet onder alle partijen, terwijl zij nog niet eens de beantwoording hadden van de wethouder. Waarom niet eerst wachten op de feiten? Ook dit is politiek waar wij niet aan mee willen doen.”

Voor D66 was het helder: “Wij zullen de motie niet steunen, de uitleg van de wethouder is helder de werkwijze ook”.
Het was verbazingwekkend dat de oppositiepartijen PvdA, Lijst Groot Montferland en Rob Mos deze motie wel steunden. Ze gaven duidelijk aan geen vertrouwen te hebben in deze wethouder en waarom zou je hem dan alsnog weer een nieuwe opdracht meegeven? Ze hadden immers al een motie van wantrouwen klaar liggen. Waarschijnlijk begreep de oppositie het zelf ook niet meer, want in alle wijsheid besloten ze om twaalf uur ‘s-nachts, aan het einde van deze lange raadsvergadering de motie van wantrouwen die avond niet meer in te dienen.

Twee  moties unaniem aangenomen

Gelukkig boekte D66 wel succes deze vergadering. Twee ingediende moties werden unaniem aangenomen. Samen met de partijen Lijst Groot Montferland, PvdA, Rob Mos, VVD en Lokaal Belang Montferland werd een motie ingediend om de provincie Gelderland op te roepen gemeenten te ondersteunen middels een noodfonds. Door de coronavirus staat de begroting van de gemeente Montferland enorm onder druk en het zou prettig zijn als de provincie hier een bijdrage in kan leveren. Een tweede motie, ingediend door dezelfde partijen riep op om helder te krijgen welke gevolgen de decentralisatie in het sociaal domein (dus het overdragen van taken van het rijk naar de gemeente) heeft op de uitgaven van de gemeente Montferland. Doordat de gemeente nu alle risico heeft, lopen de tekorten op, waardoor nieuwe bezuinigen noodzakelijk zijn.