Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juni 2020

Nieuwe griffier wacht een mooie uitdaging in Montferland!

De gemeente Montferland zoekt een nieuwe griffier, na het vertrek van de vorige. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. Voor de gemeente Montferland is een mooie profielschets opgesteld en dat is vertaald in een vacaturetekst: Vacature raadsgriffier

Bij de behandeling van de profielschets stelden de fracties van D66 en VVD kritische vragen over de sollicitatieprocedure aan de werkgeverscommissie, een club door de raad in het leven geroepen om de belangen van de gehele raad te waarborgen. Deze vragen kun je hier lezen: Reactie D66 en VVD bij de profielschets

D66 hecht grote waarde aan een breed draagvlak om de juiste kandidaat te vinden en transparantie in het proces. De hele raad, ongeacht de grote van de partijen hebben iets te zeggen over de selectie van de juiste griffier voor Montferland. De nieuwe griffier moet er voor iedereen zijn. Het is jammer dat de kritische vragen gesteld moesten worden en dat dit niet eerder is opgepakt door de werkgeverscommissie. Ook zij zouden er voor iedereen moeten zijn in het belang van een goed functionerende gemeenteraad en ondersteuning door de griffie.

Wij nodigen de beste griffiers van Nederland uit te solliciteren, dat verdient deze gemeente! Er ligt een mooie uitdaging voor de nieuwe griffier te wachten.  De rekenkamercommissie heeft recent al een uitgebreid rapport opgesteld: Samenspel raad, college en organisatie rapport 2020.

Het rapport heeft een duidelijke hoofdconclusie: “Het algemene beeld is dat op alle terreinen het feitelijk functioneren fors achterblijft bij de ambities die raadsleden, college en ambtelijke organisatie hebben”. Werk aan de winkel dus, iets waar de hele raad ja tegen heeft gezegd!

Solliciteren kan nog tot 14 juni. Info vind je op de site van de gemeente Montferland vacature-raadsgriffier