Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 november 2020

Montferland maakt werk van Klimaatadaptatie

In juni 2019 diende raadslid Mark Heebing van D66 Montferland een motie in om het college op te roepen een campagne te starten om inwoners actief te benaderen en te stimuleren om met vergroeningsmaatregelen te komen om de klimaatverandering tegen te gaan. En het college is er mee aan de slag gegaan en Montferland participeert in de campagne Weet van Water van Waterschap Rijn en IJssel. Je leest er alles over op Weet van Water

Deze week werd de Klimaatatlas gepresenteerd:

Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude-IJsselstreek samen met Waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld en deze werd op 18 november digitaal gelanceerd.

De klimaatatlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Thema’s: wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Diverse kaarten geven inzicht in de effecten in de eigen buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Een kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. De klimaatatlas is te vinden op deze website en kan per gemeente worden ingezien.

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in de gemeente Montferland merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt
  • in het verkeer: hinder door wateroverlast op straat, stormschade
  • in de landbouw en de natuur: droogteschade, schade aan ecosystemen, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten(niet inheemse planten en dieren) (eikenprocessierups, buxusmot)
  • gezondheid en welzijn: sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen

D66 Montferland is blij dat er binnen de gemeente aandacht is voor de klimaatverandering. Ook wethouder van Leeuwen legt in een filmpje uit, waarom het belangrijk is: Lancering Klimaatatlas met o.a. wethouder van Leeuwen