Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 december 2020

De rug recht houden

Op donderdag 3 december zat de raad van Montferland weer achter de PC of laptop voor de Politieke Avond Montferland (PAM). Dit keer veel onderwerpen voor de beeld- en oordeelsvorming en weinig voor de besluitvorming. Toch werd het weer een bijzondere avond. Fractievoorzitter Freddy van Dijken blikt persoonlijk terug op de avond.

Er werden drie moties vreemd aan de orde toegevoegd aan de agenda. Een motie vreemd aan de orde is een onderwerp wat je als raadslid of politieke partij inbrengt ter besluitvorming en waarmee je het college (burgemeester en wethouders) een opdracht geeft iets uit  te voeren. Het bijzondere was in de ogen van D66 dat alle drie moties onderwerpen betrof waar het college al mee aan de slag was of al in uitvoering is.

Wethouder van Leeuwen is al druk bezig met een verbod op vrachtverkeer in Kilder, maar moet ook de tijd hebben daarvoor alles goed te regelen. De motie die nu  werd ingediend door de PvdA levert dus geen enkel nieuw inzicht op, er zal voorlopig geen vrachtwagen minder door Kilder rijden en je schept verkeerde verwachtingen bij de inwoners van Kilder dat je het nu geregeld hebt.

De motie die de PvdA indiende om een extern beveiligingsbedrijf in te huren voor extra handhaving was ook onnodig, want de burgemeester gaf in de toelichting al aan dat hij al gebruik van maakt van flexibele inzet en waar nodig met de extra corona-gelden daar ook meer gebruik van kan maken. Daarnaast hebben we ook de boa’s van de gemeente zelf die ingezet kunnen worden en heeft de raad recent nog besloten tot extra uitbreiding van de boa’s. Dus alle aandacht voor de handhaving is er al. Dat er geen antwoord werd gegeven op de vraag van D66 wat deze motie nu gaat veranderen aan wat er al gebeurt, zegt voldoende over de waarde van deze motie.

Tot slot de motie van het CDA om gelden voor cultuurverenigingen beschikbaar te stellen die het nu moeilijk hebben. Het CDA kon op geen enkele manier hun eigen motie concreet maken. Er is niks gezegd over de regeling die ze voorstellen, wat de looptijd is, welke bedragen er beschikbaar zijn en wat de criteria zijn voor toekenning en wie er gebruik van mag maken. Ook hiervoor geldt dat cultuurverenigingen nu ook al kunnen aankloppen bij de gemeente als ze in de problemen zitten door corona. De extra coronagelden van de provincie liggen op de plank bij de gemeente, wie het echt nodig heeft kan zich melden. Daar hoeft niet nog eens een extra regeling voor opgezet worden. Een regeling waar dan ook weer veel ambtelijke uren zitten. Wij geven het geld liever direct aan de partijen die het echt nodig hebben en gelukkig hebben wij nog geen cultuurvereniging gehoord die dit jaar gaat omvallen.

D66 hield bij alle moties de rug recht. Wij gaven het vertrouwen aan het college om uit te voeren waar ze mee bezig zijn, zoals verwacht mag worden van een betrouwbare coalitiepartij. Toch bijzonder dat alle andere partijen geen enkel vertrouwen hebben in het college. En daardoor onnodige moties geen indienen of steunen. Puur en alleen voor de bühne.

Een bühne die steeds leger wordt. Wat hebben wij al veel verhalen gehoord van betrokken inwoners die vol ongeloof naar raadsvergadering hebben gekeken en die van verbijstering de computer uit hebben gezet. En er zijn het afgelopen jaar al heel veel mensen teleurgesteld in en afgekeerd van de lokale politiek. En we waren juist bezig met een traject om de politiek dichter bij de inwoner te krijgen en meer in te zetten op samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Deze avond was weer een dieptepunt in de recente geschiedenis van deze raad van Montferland en we zijn weer drie stappen terug in een proces waarbij het samenspel verbeterd moet worden. Een traject waar de voltallige raad unaniem voor heeft gestemd.

En als je dan een dag later met je fractie hier nog eens op terugkijkt en reflecteert dan kom je tot de volgende analyse:

  • De raad glijdt af naar een schreeuwende arena. Dit dient de inwoner echt niet. Het is verworden tot een spel van ego’s wat ver af staat van hoe wij tegen politiek aankijken en we vervreemden ons van de inwoner. En daar zouden we het toch moeten doen. Wij zijn gekozen om belangrijke besluiten te nemen, die voor alle Montferlandse inwoners van belang zijn.
  • We hebben een voorzitter van de raad die op spannende momenten niet de juiste middelen inzet om deze raad in toom te houden. Schreeuwers krijgen daarmee alle ruimte in de arena en verstoren de orde van de vergadering. En dat komt de besluitvorming niet ten goede en dat zou toch het belangrijkste moeten zijn waar een raad voor gekozen is. Het zorgvuldig en weloverwogen nemen van belangrijke besluiten voor de inwoners van Montferland, gebaseerd op inhoud en argumenten.
  • Tot slot de reflectie op de onderwerpen die keer op keer op het laatste moment worden toegevoegd aan de agenda. Deze dienen blijkbaar maar één doel: op Facebook laten zien dat je iets geregeld hebt. Wie vandaag op Facebook kijkt, ziet dat de partijen over elkaar heen buitelen om te vertellen dat ze iets fantastisch geregeld hebben afgelopen donderdag. Wij weten gelukkig beter.

D66 doet niet mee aan deze populistische manier van politiek voeren. Wij gaan voor een eerlijke, betrouwbare en transparante manier van politiek, waarbij we ook verder kijken dan het dorpsbelang. Daarvoor zijn wij gekozen in Montferland en daar mogen wij over 1,5 jaar op aangesproken worden bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Misschien worden we er niet de grootste partij mee, maar wij houden in ieder geval onze rug recht.

D66 Montferland: betrouwbaar, transparant en op de inhoud