Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2021

Provincie verleent subsidie voor de Bloemenbuurt, ook geld beschikbaar voor warmtenet

De provincie Gelderland heeft ruim een half miljoen euro aan subsidie toegezegd om de plannen voor de vernieuwde Bloemenbuurt in Didam verder vorm te geven. De subsidie draagt bij aan de inrichting van de openbare ruimte, waaronder de aanleg van het toekomstige (bloemen)park.

Gedeputeerde Wonen Peter Kerris laat weten: “Deze subsidie noemen we SteenGoed Benutten. Daarmee helpen we gemeenten om te openbare ruimte fijner en toekomstbestendiger te maken. Zo wordt er in de Bloemenbuurt in Didam een park aangelegd en krijgen verouderde woningen een nieuw en duurzaam jasje. De woningen worden heel energiezuinig en aardgasvrij. Dit project laat zien dat goede samenwerking tussen gemeente, corporatie en warmteleverancier tot mooie resultaten kan leiden”.

Mooie ondersteuning van ambities

“Deze subsidie is zeer welkom en inderdaad een mooie ondersteuning van onze ambities in de bloemenbuurt”, zegt Arjan ter Bogt, directeur van Plavei lachend. “Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s in de Bloemenbuurt. We gooien de materialen niet zo maar de container in, maar ze krijgen zo veel als mogelijk een tweede leven”.

Wethouder Walter Gerritsen besluit: ‘Het is fijn dat we bij de aanleg van de straten en het park in de Bloemenbuurt meer geld beschikbaar hebben om bestaande producten en materialen te hergebruiken, om duurzaam en circulair te zijn zoals Arjan ter Bogt omschrijft. Komend jaar gaan we met bewoners in gesprek over de inrichting van het park’.

Tijdens de raadsvergadering van 14 januari had de raad al ingestemd met een bijdrage voor een warmtenet in Didam en de Bloemenbuurt. Plavei wil haar ruim 200 woningen renoveren of sloop/nieuwbouwen. Zij hebben hierbij een hoge ambitie voor duurzaamheid en willen de woningen aardgasvrij maken als onderdeel van de warmtetransitie naar een energie neutrale omgeving in 2050. Gemeenten zijn leidend in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In 2050 moet de gehele gebouwde omgeving in Nederland aardgasvrij zijn. Voor Montferland is de Bloemenbuurt de eerste wijk waarmee ervaring wordt opgedaan. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat het alternatief voor aardgas bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar is voor iedereen voor nu en voor de toekomst.