Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2021

Inwoners Montferland maken zich zorgen over klimaatverandering

Via een enquête en een online avond hebben inwoners van Montferland de gemeente laten weten wat ze merken van de klimaatverandering en wat zij belangrijk vinden. De belangrijkste conclusies zijn:

• 86% van de inwoners maakt zich zorgen over klimaatveranderingen.
• 81% ervaart vooral het effect van droogte en hitte.
• 82% vindt ‘natuur en milieu’ de belangrijkste reden om in actie te komen.
• 72% vindt ‘prettiger wonen’ de belangrijkste reden om in actie te komen.
• Bewoners vinden dat de gemeente vooral moet investeren in meer bomen, bredere groenstroken en in afkoppelen van regenwater.
• Bewoners willen graag dat de gemeente hun helpt met klimaatmaatregelen. Zoals het laten zien van voorbeelden, het geven van voorlichting, een financiële bijdrage of de regie nemen om met de hele buurt aan de slag te gaan.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Met de resultaten prioriteert de gemeente de klimaatknelpunten. We gebruiken het om de aanpak van klimaatverandering voor de komende jaren te bepalen. Dit wordt vastgelegd in het uitvoeringsplan klimaatadaptatie Montferland. Dit uitvoeringsplan wordt nog voor de zomer aangeboden bij de gemeenteraad.

De fractie van D66 is verheugd dat zoveel inwoners zich hebben uitgesproken over het klimaat en ziet het uitvoeringsplan met vertrouwen tegemoet.