Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 april 2021

D66 staat voor betrouwbaar bestuur

Op 2 juli 2020, we vergaderden toen fysiek in het Hart van Loil, heeft de raad het afwegingskader voor grootschalige energieopwekking vastgesteld. Een fantastische stap. Hiermee hebben is een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal Montferland. En dat is hard nodig. Naast dat er nog heel veel moet gebeuren om energieneutraal te zijn, maken inwoners zich grote zorgen over klimaatverandering. Uit een recente grootschalige peiling blijkt dat 86% van onze inwoners zich zorgen maakt over klimaatverandering. Tijd om nu handelen dus.

Aanvankelijk bood het afwegingskader weinig ruimte voor zonneparken. Daar heeft de raad op 2 juli verandering in gebracht. Op die dag zijn twee amendementen aangenomen. Daarin staat een aanpassing op trede 1 en 2 en het beluit om trede 1 open te stellen. Ook staat in de toelichting op deze amendementen dat de raad het nodig acht, naast zon op dak, ook 44 hectare grootschalige zonneparken te realiseren. Deze parken zouden kunnen ontstaan langs bijvoorbeeld hoofdinfrastructuren. Daarbij zijn geen bestemmingen uitgesloten, zoals bijvoorbeeld landbouwgrond. De heeft portefeuillehouder dit bevestigd tijdens het vragenuur. De kaders zijn dus glashelder.

Wat schets nu onze verbazing. Inmiddels staan er initiatiefnemers op die aan de slag willen met verduurzaming in de gemeente. Een welkome ontwikkeling. Een ontwikkeling waarvan het college in haar brief stelt dat er een initiatief is dat ook aan de kaders voldoet. Echter, uit de raadsbrief getiteld ‘Zonnevelden op landbouwgrond’ van 16 maart j.l., maken we op dat het college, nu plannen concreet worden, het maar niets bevalt. Door extra kaders te stellen, in afwijking op de door de raad vastgestelde gestelde kaders in afwegingskader, eigent het college zich bevoegdheden toe die ze niet heeft, dwarsboomt het college initiatieven en remt verduurzaming. Dit is wat D66 betreft niet gewenst.

D66 heeft samen met de VVD tijdens de Politieke Avond Montferland een motie ingediend om dit recht te zetten. De motie gaat niet over, wel of geen zonneparken op landbouwgrond. Die keuze heeft de raad al gemaakt op 2 juli. En daar was ieder raadslid bij, met zijn volle verstand. In de kern gaat de motie over betrouwbaar bestuur. De kaders zijn helder, laten we ons daar dan ook aan houden en niet initiatiefnemers tekort doen door plotsklaps de spelregels te veranderen.

De stemming heeft als resultaat: 12 voor, en 12 tegen. Tijdens de komende Politieke Avond Montferland zal de motie daarom opnieuw in stemming gebracht moeten worden om te bepalen of er een meerderheid kan komen.