Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 mei 2021

D66 dient motie van treurnis in tegen burgemeester

Tijdens de extra raadsvergadering op 6 mei 2021 diende de fractie van D66 een motie van treurnis in over het functioneren van burgemeester en voorzitter van de raad van de gemeente Montferland. Dat is niet niks. Fractievoorzitter Freddy van Dijken gaf een toelichting op de motie aan de hand van een metafoor:

“Als een elftal niet functioneert wordt er gekeken naar de trainer, zowel bij duurbetaalde profs als bij amateurs. En het klopt dat de spelers onderdeel van het probleem zijn, maar de trainer heeft als functie daar het beste uit te halen. Als een elftal structureel wan presteert, vliegt de trainer eruit. Want de trainer gaat niet oeverloos in praatgroepjes met de spelers in overleg. Er wordt getraind, een kort overleg over wie waar staat en dan moet er worden gepresteerd.

Als je dit doortrekt naar de raad, gekozen spelers, geen profs, dus die moeten een voorzitter hebben die strak leiding geeft maar ook de balans met de individuele speler in de gaten houdt. Maar het gaat over de prestatie van het collectief. In het geval van de raad en dus de politiek in Montferland. Die is in een zeer belabberde toestand terecht gekomen. Er zij al drie jaar praatgroepjes, heisessies en vooral het presidium wordt op een verkeerd voetstuk gezet. Het presidium is daar niet de plek voor maar de raad is het orgaan gekozen door de bevolking. Transparant en open.

Als D66 staan wij voor open en navolgbare politiek, democratisch en met het belang gericht op de hele gemeente Montferland. Als D66 zijn wij onderdeel van de huidige chaos die er heerst, dus ook medeverantwoordelijk en schamen ons diep. Maar we hebben ook genoeg van alle heisessies, praatgroepjes en een presidium die anders acteert dan de bedoeling. Dit alles heeft niet gewerkt. We willen nu onze verantwoordelijkheid nemen en uitspreken, het is genoeg geweest, een volgende heisessie gaat niet meer werken. We willen vooruit, vooruit met de politiek in Montferland en deze raad.

Om in de metafoor te blijven, een groep spelers deelt een gele kaart uit aan hun trainer.”

De inhoud van de motie richtte zich op de volgende aspecten:

  • Er zorgen zijn over de bestuursklimaat binnen de gemeente Montferland;
  • Er geen sprake meer is van verbinding in de raad, maar juist van verdere verwijdering tussen de verschillende partijen en raadsleden;
  • Er grote twijfels zijn over de wijze waarop de voorzitter van de raad het proces in de aanloop naar de extra raadsvergadering van 6 mei 2021 heeft aangepakt
  • Betrokken inwoners, die met enige regelmaat de raadsvergaderingen volgen, zich steeds meer afkeren van de lokale politiek, waarbij de omgangsvormen tussen raadsleden onderling en richting het college en het anticiperen daarom door de voorzitter als belangrijkste reden wordt genoemd
  • Actieve fractievolgers en raadsleden zich beraden over een volgende raadstermijn of afzien van kandidaatstelling, gezien de ontstane bestuursklimaat
  • De voorzitter bij herhaling niet laat zien dat hij het debat “aanvoelt”, maar ook niet in staat is om op informele wijze conflicterende partijen of belangen bij elkaar te brengen;
  • De acties van de voorzitter geen bijdrage levert aan de verbetering van de onderlinge verstandhouding, eerder het tegendeel tot gevolg zal hebben;

De volledige motie is hier te lezen: Motie van Treurnis burgemeester

De motie werd met 12 stemmen voor en 7 stemmen aangenomen.

Meer lezen? Burgemeester Montferland krijgt uitbrander van gemeenteraad