Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 mei 2021

D66 doet oproep: Provincie Gelderland grijp in!

Op 21 mei sprak D66-fractievoorzitter Freddy van Dijken een stevig betoog uit richting de raad van de gemeente Montferland. Aanleiding was het voornemen van de raad om medewerking te verlenen aan de verkoop van een kavel aan een individuele inwoner in Zeddam. Maar zijn inbreng had vooral betrekking op de bestuurscultuur van deze raad, Hieronder de volledige inbreng:

“Onze eerste reactie: onbegrijpelijk en dit kan niet waar zijn!

We hebben het hier over een kavel van 333 m2, die we willen gaan geven aan een individu. Is dit waar de raad van de gemeente Montferland over gaat? We hebben meer dan 36.000 inwoners en over enige tijd gaan we het hebben over een kadernota van 100 miljoen. En gaan we nu serieus geheel tegen alles in een kaveltje beloven aan een individuele inwoner?

Dat roept bij de fractie van D66 heel veel vragen op en we horen graag de antwoorden van de andere fracties:

  • Waarom denkt u dat deze jongen meer recht heeft op deze kavel dan anderen die er ook op geboden heeft en zelfs hoger? Alleen maar omdat hij ingesproken heeft? Dus iedereen die wil gaan bouwen of een bieding heeft gedaan moet maar in de raad inspreken? Want dan krijgt die zijn zin? Beste collega raadsleden, zegt u het maar….
  • We hebben het college de opdracht gegeven om fors in te zetten op woningbouw. Gaan we nu als raad bepalen wie, waar mag gaan wonen?
  • Ik ga er maar gemakshalve vanuit dat u dit niet wilt, dus dit is een uitzonderingssituatie?

Vriendjespolitiek

En dat is in onze definitie nu juist vriendjespolitiek. Voor vrienden maak je af en toe een uitzondering en worden zo bevoordeeld. Want dat is er nu aan de hand. Is dat wat we willen in Montferland, is dat onze bestuurscultuur geworden?

  • Wat is uw doel met dit amendement? Welk belang dienen we hier mee? Welk beeld laat u nu achter bij al die andere 36.000 inwoners van de gemeente Montferland? Waarom krijgt Tom wel iets en andere jongeren niet?

Misschien nog even naar het proces:

De raad geeft voor de derde keer op rij de wethouder een nieuwe opdracht of wijziging op het collegevoorstel, D66 heeft geen enkele keer hier in meegestemd. Eerst was het woningbouw, toen moest het een parkeerplaats worden en daarna moest het toch weer een kavel worden en nu gaat u ook nog tegen de wethouder zeggen wie de kavel moet krijgen?
Hoe betrouwbaar ben je nu als bestuur? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd?

En de wethouder doet steeds keurig wat u hem vraagt. Terwijl de wethouder u continu op de hoogte heeft gehouden van alle stappen en u op geen enkele wijze daarop gereageerd hebt. Ik zou me als CDA wethouder toch gaan vragen waarom het toch steeds de CDA fractie is die hier steeds een ander standpunt inneemt . En dan durf ik hier ook nog wel te zeggen dat het toch wel erg discutabel is welk raadslid van het CDA zijn naam zet onder dit amendement. Ik zou de fractievoorzitter van het CDA graag zelf horen of zij ook vindt dat een direct aanwonend raadslid zich toch maar beter niet met dit dossier zou moeten bezighouden? En was hij ook niet degene die toch eerst heel hard vocht voor dat parkeerplaatsje. Weet dit raadslid eigenlijk wel hoeveel tijd hij van de ambtelijke organisatie claimt voor al zijn grillen?

De raad van Montferland is onbestuurbaar geworden

Dit amendement geeft wel aan in wat voor bestuurlijke klimaat we terecht zijn gekomen. Een raad vol vriendjespolitiek, die zich met details bezig en niet meer op hoofdlijnen acteert. Die het algemeen belang niet meer voor ogen heeft. Wij kunnen maar een ding hopen: laat de toezichthouder van de provincie Gelderland vanavond meekijken en grijp in. De gemeente Montferland wordt onbestuurbaar. De raad meet zich een rol aan die het niet moet willen. Hoe moeten wij over een paar weken besluiten nemen over 100 miljoen, de kadernota, gaan we dan ook 36.000 individuen te vriend houden?

Daarom zou ik het volgende oproepen willen doen aan iedereen die meeluistert (en nu meeleest)

– Wij roepen alle starters op om contact te zoeken met gemeenteraadsleden, als ze een bod hebben uitgebracht op één van de kavels die in dezelfde lichting zijn meegegaan als deze kavel in Zeddam. Het maakt niet uit hoe hoog uw bod was, het schijnt succesvol te kunnen zijn als ik de vijf raadsfracties mag geloven, want zij zorgen er voor dat u alsnog het kaveltje kunt krijgen;
– Ik roep de bieder met het hoogste bod op naar de rechter te stappen. Want de gemeenteraad gaat alle regels overtreden met betrekking tot de aanbesteding. En ook al krijgt u misschien de kavel niet meer, een flinke schadevergoeding zou op zijn plaats zijn. En de tijd dat een jurist van de gemeente daar weer in moet steken kan vervolgens weer niet aan andere zaken besteed worden, die wij belangrijk vinden.

En beste fracties: laten we afspreken dat als de gemeente een schadevergoeding moet betalen, die niet door alle inwoners van de gemeente Montferland betaald wordt, dus uit de gemeentekas, maar dat de rekening wordt neergelegd bij de vijf fracties die dit amendement indienen. Beste fracties, durft u dat aan? Ik ben benieuwd naar uw reactie. En laten we dan ook afspreken dat ik u dan nooit meer hoor over de capaciteit van de juristen en dat er teveel dossiers blijven liggen. Want u veroorzaakt dat zelf dat.

Ik breng u graag nog een keer het dossier Kolenburg Didam onder de aandacht. Ook toen ging u een zestal gezinnen bevoordelen tov de door ons als raad opgestelde regels. U ging afwijken voor individuele gevallen. En u weet allemaal wat er daarna is gebeurd, het dossier loopt nog steeds, het wordt van kwaad tot erger en dit levert weer extra rechtszaken op, de gemeente zit er volop in. En dat veroorzaakt u zelf. En wat heb ik veel raadsleden gehoord naderhand bij Kollenburg, dit zouden we nu nooit meer doen. En we zijn een jaar verder en dezelfde raadsleden zullen strak waarschijnlijk hun handje opsteken en voor stemmen.

Wij willen een integer en betrouwbaar bestuur

Daarom raadsleden, mijn laatste een oproep nog: U kunt nog een andere keuze maken. Welk doel dient het deze kavel aan een individu te gunnen. Ik weet, deze jongen heeft een goed verhaal en hij is bijzonder sympathiek. Maar hij is niet zielig, hij weet heel goed wat hij wil en hij kan heel goed voor zichzelf zorgen. Ik heb hem ook gesproken. Hij wil wonen in de gemeente Montferland in een betaalbare woning, het liefst in Zeddam. Maar dat kan ook nog over enige tijd. Daar ligt de opdracht voor de raad. Zorg ervoor dat er woningen komen voor meer jongens en meiden zoals Tom. D66 zal zich daar sterk voor maken. Dat zouden jullie ook moeten doen. Maar ga niet iets regelen voor een individu. Daarmee durf ik te zeggen dat we geen integer en betrouwbaar bestuur zijn en wij als fractie van D66 zullen geen enkele politieke verantwoordelijk dragen voor dit besluit en de juridische consequenties van dit besluit.”

Raad weigert antwoorden te geven

Na dit betoog weigerde geen één fractie te reageren op één van de vragen. Alleen fractievoorzitter Karlijn Looman nam het op voor raadslid Jurge Menting, door uit te spreken dat Jurge dit dossier prima vertegenwoordigde namens het CDA. Een raadslid, die direct aanwonende is en op alle fronten zich met dit dossier heeft bezig gehouden.

Provincie Gelderland grijp in!

Onze conclusie na donderdag. Als je de waarheid uitspreekt,  doet dat pijn. En dat er geen enkele reactie komt op de gestelde vragen, geeft dat wel aan dat we hier een serieus probleem hebben in de gemeente Montferland. En dat de burgemeester, voorzitter van de raad, zelf afgelopen donderdag een discutabele rol speelt in het debat en de orde van de vergadering maakt het nog erger. Een burgemeester die een motie van treurnis heeft gekregen en een raad die zegt dat ze zelf een stap willen zetten om te veranderen, maar in de praktijk het alleen maar erger maakt. En zich daarvan totaal niet bewust is. Onze oproep is dan ook: Provincie Gelderland grijp in! Wij kunnen het niet meer zelf.