Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2021

D66 blijft zich inzetten voor biodiversiteit

Tijdens het vragenhalfuurtje op 20 mei stelde de fractie van D66 opnieuw vragen over het bermbeheer van de gemeente Montferland in relatie tot de wens voor meer biodiversiteit:

“Op 2 juli 2020 heeft de fractie van D66 vragen gesteld over het ecologisch bermbeheer in de gemeente Montferland:

In het coalitieprogramma staat dat het onderhoud van bermen en wegranden met oog voor de biodiversiteit moet worden uitgevoerd.  In Montferland hebben we 1.350.000 m2 bermen in het buitengebied. De gemeente wil de soortenrijkdom van de bermen stimuleren door een maaibeheer toe te passen dat meer is gericht op wat planten, dieren en vogels nodig hebben.

Op de site van de gemeente Montferland staat de volgende tekst:

We onderzoeken momenteel hoe we dat het beste kunnen doen. In 2019 zijn alle bermen geïnventariseerd op plantensoorten. Ook hebben we selectief gemaaid en het maaisel zoveel mogelijk afgevoerd. Met de ervaringen die we dit jaar opdoen gaan we een bermbeheerplan opstellen. Er is door de gemeente een werkgroep opgericht met bewoners. In samenwerking met de werkgroep wordt een nieuw bermbeheerplan opgesteld.

We zijn nu een jaar verder. We krijgen alweer signalen dat er veel bermen gemaaid worden in het buitengebied. Daarbij is het maaisel niet afgevoerd, een belangrijke voorwaarde om de bodem te verschralen en de biodiversiteit te bevorderen. Vorig jaar was het antwoord dat er een nieuwe bermbeheerplan opgesteld zou worden en dat die aanbesteed zou worden.”

Onze vraag: Wat is de status van het nieuwe bermbeheerplan?

Het antwoord van wethouder van Leeuwen was zeer teleurstellend. Zelf een jaar later is er nog geen nieuw plan. De wethouder zegde toe dat het bermbeheer mee wordt genomen in het groenbeleidsplan en biodiversiteitsplan, dat nog dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd. D66 zal er op toezien dat dit ook daadwerkelijk de aandacht krijgt die het verdient.

Op 25 mei werd fractievoorzitter Freddy van Dijken zelf geconfronteerd met een grote maaimachine voor zijn huis, die de inmiddels bloem- en kruidenrijke berm kort maaide (zie foto). Terwijl er geen enkele noodzaak was de berm te maaien, er is geen sprake van een verkeersonveiligheid situatie. En dat terwijl de wethouder op dezelfde dag de volgende uitspraak doet in de Gelderlander over de bestrijding van de eikenprocessierups: “Montferland maait dit jaar ook de bermen later, zodat bloemen die natuurlijke vijanden van de rups aantrekken, blijven staan. Op een paar plekken wordt om deze reden ook een bloemenmengsel ingezaaid.”

Snapt u het nog? D66 blijft er aandacht voor vragen.