Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juni 2021

Uitnodiging ‘Jong en Politiek Actief in Montferland’

De eerste stap om je te verdiepen in de lokale politiek kan lastig zijn. In Montferland vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat betekent ook dat jongeren die geïnteresseerd zijn in de Montferlandse politiek, de kans moeten krijgen om kennis te maken. De jonge  fractievolgers en raadsleden in Montferland trekken daarom gezamenlijk op om een nieuwe generatie jongeren de kans te bieden zich in te zetten voor Montferland.

Op donderdagavond 10 juni wordt een bijeenkomst voor alle jonge inwoners, tot 35 jaar, georganiseerd. De avond start om 19:00 uur op het gemeentehuis in Didam.

Het doel van de avond is om op een laagdrempelige en informele manier over te brengen wat het gemeentebestuur van Montferland doet. We willen duidelijk maken dat het een omgeving is waar je kunt meedenken, meedoen en meebeslissen over alles wat er in onze gemeente gebeurt. Je kunt dus echt invloed uitoefenen op wat jij belangrijk vindt voor onze samenleving.

De avond zal bestaan uit afwisselend plenaire sessies en sessies in kleinere samenstelling. In de kleinere groepjes kunnen de deelnemers van de avond in gesprek gaan met de jonge raadsleden en fractievolgers die zullen vertellen over hun motivaties om de politiek in te gaan en misschien wel belangrijker, hun persoonlijke ervaringen. Daarnaast zal er ook ruimte zijn om op inhoudelijke punten in te gaan met betrekking tot lokale thema’s. Stellingen over woningbouw en het budgetteren van gemeentegelden zullen gebruikt worden om jonge Montferlanders te laten ervaren wat het zijn van fractievolger of raadslid in Montferland betekent.

Kortom, wij willen graag alle inwoners van Montferland tot 35 jaar vragen zich aan te  melden voor de avond ‘Jong Politiek Actief in Montferland’ door een mail te sturen naar griffie@montferland.info. Dus heb jij interesse in de politiek, of word jij getriggerd je mening te uitten over lokale kwesties, wellicht is deze avond dan dé manier om er achter te komen of er ook een rol voor jou is weggelecht in de lokale democratie.