Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 juli 2021

IKC ‘s-Heerenberg gaat nieuwe fase in

Op 9 juli 2020 heeft de raad het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of de Zeddamseweg 84 geschikt is voor het vestigen van een Integraal Kind Centrum. Het antwoord is een volmondig: ja. D66 is dan ook erg blij met dit voorstel.

Na een lang traject van vele jaren waarin we op zoek zijn geweest naar een locatie, is er eindelijk zicht op een concreet plan. Wij als gemeente hebben de taak om te zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Het is dan ook onze plicht om knopen door te hakken.

We zijn het er allemaal over eens dat er een nieuw schoolgebouw moet komen in ’s-Heerenberg. De exacte locatie is lang onderwerp van discussie geweest. D66 is er van overtuigd dat met de mogelijkheden die er nu zijn de locatie aan de Zeddamseweg 84 de beste locatie is en dat er nu een haalbaar voorstel ligt.

Deze nieuwe plek kan optimale kansen gaan bieden aan de kinderen uit Lengel, Stokkum en ’s-Heerenberg.  Bij de totstandkoming van dit raadsvoorstel zien we dat er telkens gedacht is vanuit het onderwijs en wat goed is voor kinderen. Vanuit een pedagogische visie wordt ingezet op een doorgaande leerlijn. De meerwaarde zit in een goede borging van talentontwikkeling wat moet leiden tot kansengelijkheid. D66 ziet dan ook veel voordelen door het koppelen van de scholen met de kinderdagopvang en de bibliotheek. Vooral ook om het lezen te bevorderen.

Over de kwaliteiten van de plek is D66 ook erg enthousiast. De bereikbaarheid is goed, vanuit zowel Lengel als Stokkum. We zien veel kansen voor het benutten van de omgeving. Denk daarbij aan het vele groen, het bos aan de andere kant van de weg en mogelijkheden om te sporten in de buurt. Het terrein zelf is ook ruim genoeg om bijvoorbeeld te gebruiken voor natuurlijk spelen. Het gebouw zelf heeft van zichzelf al veel goede kwaliteiten, maar er zal geïnvesteerd moeten worden om het te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Omdat het om een investering van 40 jaar gaat, vinden wij het belangrijk om aan hoge duurzaamheidsstandaarden te voldoen, zoals Paris Proof.

D66 is er van overtuigt dat we met deze stap kunnen voorzien in een toekomstbestendige onderwijshuisvesting, wat ten goede zal komen aan de ontwikkeling van de kinderen in onze gemeente. Dat is uiteindelijk het belangrijkst.