Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2021

Investeren in woningbouw

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft D66 een motie ingediend, samen met andere partijen, om alle plannen die er zijn met betrekking tot woningbouw mogelijk te maken. Er wordt extra geld geinvesteerd in de ambtelijke organisatie, zodat zij de plannen ook daadwerkelijk kunnen voorbereiden.

Avond over woningbouw

Op 28 juni had D66 een speciale avond over woningbouw in de gemeente Montferland georganiseerd voor raadsleden, waarbij de wethouder en zijn ambtenaren een toelichting gaven op het huidige beleid en alle plannen die op stapel staan. Uitgangspunt is dat er uitbreiding mogelijk is binnen de bestaande kernen  en dat alleen grootschalige projecten ook buiten de kernen gerealiseerd kan worden. Hier is ook overleg over met de provincie Gelderland, omdat ook die de ambitie hebben om meer woningen te bouwen. De uitgangspunten vanuit het coalitieprogramma worden ook nogsteeds gevolgd:

• Gemêleerd bouwen in (alle) kernen
• Als inbreiding niet mogelijk is, in overleg met Provincie kijken naar uitbreiding
• Zoveel als mogelijk bouwen naar behoefte
• Verduurzaming van de bestaande voorraad

De ambtenaren gaven ook inzicht in de meest recente demografische gegevens. Opvallend daaraan was dat er eerst nog een hele lichte stijging komt van het aantal jongeren (20-34) wat op de huizenmarkt komt, maar dat die uiteindelijk flink afneemt en dat het aantal ouderen (75 jaar en ouder) flink zal toenemen.

Bij elkaar zorgen de mogelijke plannen in Montferland er voor dat er binnen twee-drie jaar meer dan 750 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Maar dan moet er wel extra ondersteuning komen om al die plannen uit te werken en de vergunningen in orde te maken. Zodat ook daadwerkelijk snel de eerste schop in de grond kan. Vandaar de extra capaciteit bij de ambtelijke organisatie en die wordt gefinancieerd vanuit de grondexploitatie, zodat het niet extra drukt op de begroting.

D66 maakte bij de besluitvorming wel opmerking dat er geinvesteerd moet worden in enkele grote woningbouwprojecten, nabij de grootste kernen, zodat de snelste slag gemaakt kan worden op korte termijn. En dat niet alle ambtelijke capaciteit opgaat naar kleine projecten van een paar woningen in alle kernen.

Eigen volk eerst?

D66 maakte een kritische opmerking over de motie die door alle andere raadsfracties  werd ingediend voor een onderzoeken of het mogelijk is dat een deel van de nieuwe woningbouw naar mensen gaat die hier al wonen.

Tegen onderzoek doen kun je niet zijn, maar een onderzoek die je echter ook niet zomaar. En wij hebben de vorige raad gehoord en uit stukken in de krant kunnen lezen dat hier raadsleden zijn,  die gaan voor het principe “eigen volk eerst”. Daar willen ons nu al van distantiëren.”

Fractievoorzitter Freddy van Dijken maakte daarbij de volgende persoonlijke noot: “Hebben de raadsleden zich wel eens afgevraagd wat het met mensen doet die niet van hier komen, die hier met plezier wonen en die ook nog eens een goede bijdrage leveren aan ons verenigingsleven of aan de gemeenschap waar ze wonen? Ik ben zo’n buitenstaander en ik voel me geraakt door dit soort opmerkingen. Ik durf toch te zeggen dat ik zelf een goede bijdrage lever aan onze gemeenschap. En ik hoor hier raadsleden uitspraken doen dat we de woningmarkt zo moeten inrichten dat woningen primair beschikbaar komen voor eigen inwoners van de gemeente Montferland of hun kinderen. En daarmee sluit je dus heel veel mensen uit.

D66 wil er voor alle inwoners zijn, ongeacht afkomst, waar ze vandaan komen, hun seksuele voorkeur etc.. Wij gaan voor een inclusieve samenleving. Dat staat overigens ook prominent in de visie die we als raad raadsbreed hebben aangenomen.”