Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 september 2021

De raad is aan zet!

Tijdens de raadsvergadering van 9 september stond de bestuurlijke situatie in de gemeente Montferland op de agenda. Fractievoorzitter Freddy van Dijken zette uiteen hoe D66 hier naar kijkt:

” Vandaag bespreken we de bestuurlijke situatie van de gemeente Montferland. Er is een verkenning geweest door dhr. Frissen van de NSOB. Nog niet eerder hebben we daar in de openbaarheid over gesproken. Wij waren bijzonder teleurgesteld in de manier waarop deze verkenning is uitgevoerd en de brief die hij daarover naar zijn opdrachtgever, dhr. De Baat heeft gestuurd. Met een paar gesprekken is de conclusie van dhr. Frissen: “ Ik ga verder geen onderzoek doen”. Wel constateert dhr. Frissen dat alle partijen aangeven dat er iets aan de hand is. Wat ons betreft is dan ook iets aan de hand. En de feiten zijn helder: in deze bestuursperiode heeft de hoogste baas van de gemeente, de gemeentesecretaris de organisatie verlaten, heeft de griffier, dat is de vertegenwoordiger van de raad, zich ziek gemeld en de organisatie verlaten, heeft een wethouder zich terug moeten trekken en na de zomer moeten we concluderen dat de derde persoon uit de driehoek, onze burgemeester zich ziek meldt voor langere tijd. En dan heb ik het nog niet eens over alle verschuivingen in de raad, inmiddels hebben we 7 ipv 6 partijen, 3 nieuwe fractievoorzitters en zit een fractievoorzitter nu ziek thuis. Ik durf te zeggen dat geen enkele gemeente dat in een bestuursperiode voor elkaar heeft gekregen en dat is niet iets om trots op te zijn!

Er is geen sprake van onafhankelijk onderzoek

Terug naar het rapport van dhr. Frissen: deze verkenning heeft plaatsgevonden op verzoek van de Commissaris van de Koning van Gelderland, dhr. John Berends en hij heeft onze burgemeester gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Wat ons steekt is dat is gebleken dat de opdrachtgever, onze burgemeester de mogelijkheid heeft gekregen het rapport voor publicatie te lezen en hij wijzigingen heeft mogen doorvoeren en dat ook heeft gedaan. Dat is beaamt door dh. Frissen. Dan is er wat ons betreft geen sprake meer van onafhankelijk onderzoek, des te meer er in het rapport nagenoeg niks is geschreven over de positie van de burgemeester. En dat stond nadrukkelijk wel in de opdracht van de CdK. Wij waren heel blij dat de CdK ook inzag dat het rapport van dhr. Frissen niet voldeed aan de verwachtingen en de raad heeft uitgenodigd voor een gesprek. Zowel D66 raadslid Mark Heebing als fractievoorzitter Freddy van Dijken waren bij dat gesprek.

Er is echt iets aan de hand

Wat ons betreft is er dus weldegelijk iets aan de hand in Montferland en moeten wij als raad nu onze verantwoordelijk pakken. En dat moeten we ook in alle transparantie doen en niet in de achterkamertjes. Want die cultuur is de laatste jaren ontstaan, dat wij alles willen regelen via de agendacommissie, het presidium of begeleidingsgroepjes. En alles wat daar besproken of besluiten is niet conform het democratisch principe waar wij als D66 voor staan en zeker niet zichtbaar voor inwoners van onze gemeente. Als D66 staan wij voor open en navolgbare politiek, democratisch en met het belang gericht op de hele gemeente Montferland. De gemeenteraad, zoals wij hier vandaag zitten is de plek om de verschillen zichtbaar te maken en het debat te voeren. En dat debat moeten we op een respectvolle manier naar elkaar doen. En daar schieten we allemaal in tekort, ook wij. Want het is triest dat we vooral onze irritaties naar elkaar uitvergroten en vergeten dat wij er zitten voor de inwoner van de gemeente Montferland. Die mogen er vanuit gaan dat wij goede inhoudelijke afwegingen maken.

” We hebben een voorzitter nodig die ons verder helpt”

Het is bijzonder triest dat onze burgemeester, dhr. De Baat op dit moment ziek thuis. Dat gun je hem niet als persoon. Wij willen hem dan ook sterkte wensen met zijn herstel.

Toch kan ik er ook niet aan voorbij dat we het in mei jl ook over het functioneren van onze voorzitter hebben gehad, los van de persoon, los van de mens. Dit ga ik niet herhalen, maar sta daar nog volledig achter. Ik vind het begrijpelijk dat buiten de raadzaal de functie anders wordt gezien, want daar geldt juist het menselijke.
Hier geldt met name het functionele, inwoners mogen van mij, van ons verwachten dat wij het beste voor hebben met het besturen van de gemeente Montferland en daar hoort een andere invulling van de functie bij. Een voorzitter die ons verder helpt in een open en navolgbaar bestuur.

We steunen de motie, ingediend door alle fractievoorzitters, waarin wij als raad ook zelf een traject starten om onszelf te verbeteren en leren om beter en respectvoller met elkaar om te gaan. Zodat we uiteindelijk het inhoudelijke debat kunnen voeren, waar onze inwoners recht op hebben.”

De motie werd unaniem aangenomen door de raad, lees de tekst hier M1 – Samen werken voor de inwoners van Montferland