Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 september 2021

De feiten over de wasservice in Montferland

Al vanaf begin 2021 tot en met nu verschijnen er regelmatig nieuwsberichten over de was- en strijkservice van de gemeente Montferland in de lokale en regionale media. Ook op social media wordt veel informatie verspreid. D66 heeft de feiten op een rij gezet. Feiten en nuance doen het in de (sociale) media niet zo goed en die willen we de inwoners van Montferland niet onthouden.

In november 2019 neemt de raad in meerderheid van stemmen een besluit om te komen tot hervormingen binnen het sociale domein. Dit om ongeveer 1,5 miljoen euro structureel te bezuinigen binnen het Sociale Domein. Dit is het gevolg van het vasthouden van het begrip budgetneutraliteit. Dat wil zeggen: de tekorten moeten binnen het sociaal domein worden opgelost. Hiermee kunnen we de groeiende vergrijzing en de gevolgen van het abonnementstarief het hoofd  bieden en gaat het niet ten koste van andere domeinen en voorzieningen in de gemeente. Een van de maatregelen is het instellen van een centrale wasvoorziening. Kortom de hulp bij de mensen thuis doet de was niet meer, maar de was wordt elders/centraal gedaan. Dit betekent een ander tarief voor de was als indicatie en daarmee kan er dus worden bezuinigd. Dus de voorziening blijft overeind maar wordt anders georganiseerd.

Het college gaat na het besluit aan het werk met de voorbereiding en uitvoering. In mei 2020 wordt Wim Sinderdinck, verantwoordelijk wethouder, ziek en neemt wethouder Ruth Mijnen als zijn vervanger het stokje over. In het najaar 2020 start de aanbesteding en in januari 2021 wordt het conform de regels van een Europese aanbesteding gegund.

Vanaf dat moment start de oppositie een tegenoffensief met heel veel vragen, diverse onderzoeken (zowel openbaar als besloten), een interpellatiedebat, nemen ze jurist Wevers in de arm en zoeken veel publiciteit. Vooral sociale media wordt ingezet om de invoering tegen te houden. Een van hun peilen is de aanbesteding. Die zou niet rechtmatig zijn verlopen. Na veel financiële, juridische en ambtelijke inspanningen om aan alle vragen en onderzoeken te voldoen is er steeds maar één conclusie te trekken, alles is rechtmatig en keurig volgens de regels verlopen. Alle aantijgingen van de oppositie aan het adres van de zorgaanbieder zijn onjuist gebleken. Het is een trieste constatering dat een lokale aanbieder daarmee in een verkeerd daglicht is komen te staan.

De centrale wasvoorziening is per 1 april 2021 ingegaan. De cliënten die er gebruik van maken zijn tevreden. Dat blijkt uit reacties.

Tot zover de feiten

Echter door alles wat er gebeurd is, zijn er ook vervelende gevolgen. De wachtlijst voor aanvragen en verzoeken bij het sociaal team is enorm toegenomen door de oproep op sociale media om bezwaar aan te tekenen. Dit terwijl de raad in november 2020 de ambtelijke organisatie een enorme bezuiniging heeft opgelegd. Veel publiciteit en niet altijd met de juiste feiten levert veel onrust bij de doelgroep.

Door de hetze op social media en de verhalen die naar buiten gebracht worden  blijft het beeldvorming hardnekkig dat de waszak met vuile was aan de deur moet worden opgehangen. Dat is niet het geval: de was wordt keurig door de hulp verzameld en  aangereikt en weer aangenomen en opgeborgen.

Mensen die het echt nodig hebben, krijgen die hulp ook in de oude vorm.

Het is en blijft tenslotte maatwerk

Als D66 staan  wij voor een sociaal beleid maar lopen wij niet weg voor lastige keuzes die we moeten maken om ook voor de toekomstige generaties  een sociaal beleid te kunnen handhaven.

In het najaar willen we graag de maatschappelijke discussie opstarten in de gemeente en met de raad over de vraag: Waar is de grens tussen wat kunnen mensen zelf of zouden ze zelf moeten kunnen en waar begint de helpende hand van de overheid.  Wij gaan die discussie graag aan.

Voor vragen/opmerkingen/suggesties  kunt u altijd contact met ons opnemen, wij gaan graag de dialoog aan, met respect voor ieders mening. Ook wethouder Mijnen gaat graag de discussie aan. Mail ons op info@d66-montferland.nl