Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 oktober 2021

Het integraal ontwikkelplan voor DocksNLD2 terug naar de raad

Tijdens de raadsvergadering van 23 september heeft de gemeenteraad van Montferland besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de duur van maximaal drie jaar aan te wijzen voor een aantal percelen om verdere uitbreiding van DocksNLD2 mogelijk te maken. In februari 2021 was er al een voorkeursrecht vastgelegd op een terrein van 40 hectare. Van deze 40 hectare is 10 hectare benodigd voor het openbaar gebied, wegen, waterberging en landschappelijke inpassing. De resterende 30 hectare netto terrein zal worden uitgegeven aan bedrijven.

Naast de ontwikkeling van deze 40 hectare bruto is ten noordwesten een zoekgebied in beeld, met een omvang van circa 8 hectare, waar de zogeheten ondersteunende combinatiefunctie voor XXL-Logistiek verder vorm kan worden gegeven. De ondersteunende combinatiefunctie is in de basis op te delen in drie onderdelen, zijnde Truckparking, Clean Energy Hub en een accommodatie voor migrantenhuisvesting.

Bij het raadsvoorstel was Integraal ontwikkelplan DocksNLD-1 en 2 voor vestiging van XXL-logistiek toegevoegd, opgesteld in febrauri 2021. Het integraal ontwikkelplan was niet eerder aan de raad aangeboden en zat slechts ter informatie bij de stukken. Toch staan daar ingrijpende keuzes in, zonder dat er inspraak mogelijk is. Om te voorkomen dat inspraak en participatie pas mogelijk is bij het definitieve bestemmingsplan, heeft D66 een amendement ingediend om het integraal ontwikkelplan ter besluitvorming aan de raad aan te bieden, zodat ook beeld- en oordeelsvorming mogelijk is. Dit amendement werd raadsbreed aangenomen.

Aangenomen Amendement D66- Integraal Ontwikkelplan DocksNLD

In het najaar zal het integraal ontwikkelplan worden aangeboden aan de raad en is ook inspraak vanuit omwonenden mogelijk.