Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 oktober 2021

D66 doet samen met PvdA ultieme poging om de raad op andere gedachten te brengen

Tijdens de besluitvormende raad van 14 oktober stond het woningbouwproject Kollenburgweg in Didam opnieuw op de agenda. De raad moet een verklaring van geen bedenkingen geven, die het mogelijk maakt om een omgevingsvergunning af te geven voor de huidige illegaal ontstane situatie. Fractievoorzitter Freddy van Dijken deed een laatste oproep om de overige raadsleden te overtuigen niet de verklaring af te geven.

“Dag collega’s, een laatste ultieme poging om u duidelijk te maken dat u een verkeurde keuze gaat maken als u de verklaring van geen bedenkingen gaat afgeven. Ik herhaal wat zaken uit de oordeelsvormende sessie:

De wethouder is met een memo gekomen wat de consequenties zijn als we de verklaring van bedingen niet gaan afgeven. De memo van de wethouder maakt nog meer duidelijk dat we in een juridisch spel beland zijn en we nu te maken hebben met een ordinaire burenruzie, die we als raad veroorzaakt hebben. Partijen die standpunten gaan veranderen na de beeldvormende sessie en in persoonlijke gesprekken andere signalen afgeven aan de bewoners, dan dat ze bespreken in de oordeelsvormende sessie. Dit geeft duidelijk aan dat wij als raad en als politiek de onrust voeden. Een zeer kwalijke zaak en terecht dat bewoners zeer teleurgesteld zijn in de lokale politiek en raadsleden.

Bewoners zijn terecht teleurgesteld in de lokale politiek

Hoe kunnen wij als raad nu beoordelen wie hierin gelijk heeft als we meerdere juridische standpunten hebben, die haaks op elkaar staan. De memo van de wethouder is eigenlijk simpel: als we niks doen, zijn de bewoners van Kollenburg 4-6 aan zet. En dat is wat D66 betreft ook precies de partij die aan zet moet zijn: zij willen immers iets wat niet volgens de regels kan en alle juridische documenten overziend kan ik als simpel raadslid niet meer beoordelen wie nu gelijk heeft. Volgens ons is er dan maar 1 partij die dat wel kan en dat is de rechter.

Daarom hebben we samen met de PvdA een amendement gemaakt: Om de bewoners van de Kollenburg 4-6 tegemoet te komen, stellen wij voor dat we de verklaring van geen bedingen nog niet afgeven, maar dat we wel afspreken dat de gemeente niet overgaat tot handhaving van de huidige illegale situatie en ook dat opgeschort totdat de rechter over de diverse juridische trajecten die nu lopen een uitspraak heeft gedaan. Daarmee is die zorg nu ook weg en we hebben ook gehoord dat de bewoner van Kollenburgweg 8 daar ook achter staat.

Want laten we vandaag eens uitgaan waar we wel samen achter staan, precies ook de oproep die dhr. Groote als voorzitter van de oordeelsvormende sessie aangaf. Dit amendement gaat over de zaken waar we het over eens zijn:

  • We horen twee verhalen, ondersteund door juristen en advocaten, die juridisch haaks op elkaar staan
  • Raadsleden zijn geen juristen of advocaten, dus zijn inhoudelijk niet deskundig om hier een beslissing over te nemen
  • Een rechter is degene in Nederland die een uitspraak kan doen in een juridisch geschil
  • We willen niet de illegale keukens er per direct uit gesloopt moeten worden
  • We willen duidelijkheid voor alle partijen

Beste collega’s, stem voor dit amendement en leg de verdere gang van dit dossier neer bij de personen die er verstand van hebben. De juridische gevolgen voor de gemeente zijn niet te overzien!“

Slecht gedrag wordt beloond

Helaas werd het amendement niet aangenomen is daarmee de weg vrij om een omgevingsvergunning af te geven voor een volstrekt illegale situatie op basis van de geldende regels (die door de raad zelf zijn vastgesteld). De inwoners van Kollenburg 4-6 hebben bewust hun huis inpandig vergroot en daarmee is ook veroorzaakt dat er allemaal illegale bouwwerken rondom de wooneenheden zijn opgericht. Alleen D66 en PvdA hebben daar vanaf het begin af aan niet mee ingestemd. De andere partijen hebben zich voor het karretje laten spannen door de bewoners van Kollenburg 4-6 en gaan met het besluit in tegen hun eigen vastgelegde regels.

Door dit besluit van de raad wordt slecht gedrag van inwoners beloond en is de weg vrij voor inwoners die ook illegaal veranderingen aan of in hun huis aanbrengen. Wat D66 betreft een volstrekt onbegrijpelijke keuze van de overige partijen, die ook niet valt uit te leggen aan de inwoners van Montferland. Wij zijn benieuwd naar de argumenten, al 1,5 jaar weigeren de andere partijen die te geven tijdens de vele sessies die hierover geweest zijn.