Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 november 2021

We gaan woningen bouwen in Montferland

De gemeenteraad van Montferland heeft vorig jaar geld beschikbaar gesteld om woningbouw aan te jagen. En het eerste resultaat is er: een eerste stuk grond is aangekocht, hiermee wordt het mogelijk gemaakt om 45 tot 50 woningen te bouwen. Hiermee is de eerste stap gezet om woningen te bouwen in de sociale sector, betaalbaar en naar behoefte.

De woningnood is hoog, ook in Montferland. De gemeente is in meerdere kernen in gesprek met grondeigenaren om grond te kopen voor woningbouw. De eerste koopovereenkomst is rond: een stuk grond in Zeddam waar zo’n 45 tot 50 woningen gebouwd kunnen worden.
De bijna 3 hectare grond in Zeddam die nodig is als toekomstige uitbreidingslocatie voor woningbouw ligt tussen de Vinkwijkseweg en Bornhofweg. Naar schattig kunnen er op deze grond 45 tot 50 woningen worden gerealiseerd.

Participatie

“De indeling van de woningen op het perceel, hangt mede van de omwonenden af,” aldus wethouder Walter Gerritsen. “Participatie is belangrijk, daarom gaan we met de buurt in gesprek om het plan verder in te vullen. We weten dat er behoefte is aan gemêleerde en betaalbare woningen. Ook sociale huurwoningen krijgen een plek. Zeddam is de eerste kern waar we een overeenkomst hebben bereikt, binnenkort verwachten we in meerdere kernen de aankoop voor grond rond te krijgen. Op deze manier proberen we te voorzien in de grote behoefte aan woningen.”

Impuls

De gemeenteraad nam eind vorig jaar en afgelopen juli twee moties aan waarin ze geld beschikbaar stelden om de woningbouw initiatieven aan te jagen, verder te faciliteren en het vergunningstraject te bespoedigen. D66 was initiatiefnemer van een van de moties, zie: Investeren in woningbouw