Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 december 2021

Vooruit kijken met een positieve blik!

In veel opzichten was 2021 een bijzonder jaar. We zijn nog steeds niet van Corona af maar ook politiek gezien was het een bijzonder jaar. Raadsleden Freddy van Dijken en Mark Heebing houden zich staande in een sterk gepolariseerde gemeenteraad, waar de onderlinge verhoudingen zeer broos zijn en er tussentijds een voorzitterswissel heeft plaatsgevonden. En onze wethouder Ruth Mijnen verzet veel werk, maar krijgt ook veel tegengas, zeker vanuit de oppositie partijen en op sociale media.

Ruth zegt daarover het volgende:

“Het uitvoeren en implementeren van een raadsbesluit aangaande een centrale wasvoorziening heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Misschien is dit dossier wel exemplarisch voor wat we in de politiek ook op andere niveaus zien. Veel emotie en commotie vooral op sociale media, veelal niet op feiten gebaseerd, beeldvorming en framing tot en met landelijke media. Ook werd in veel reacties de persoonlijke kaart getrokken. Als ik zie wat Sigrid Kaag of Rob Jetten naar hun hoofd krijgen, prijs ik mij wel weer gelukkig. Maar woorden blijven er toe doen, het raakt me.

Toch wil ik mij er nog niet bij neerleggen dat dit “erbij hoort” en ben blij met de manier waarop Sigrid Kaag dit onderwerp elke keer weer aan de orde stelt.  Dit mag en kan  niet normaal worden. Waar ik mij aan blijf vasthouden zijn alle fantastische dingen die we bereiken en helaas minder aandacht krijgen. Op sport en gezondheid zijn de afgelopen tijden veel resultaten bereikt, soms hebben we als gemeente al bestaande initiatieven vanuit de inwoners kunnen ondersteunen of mogelijk maken, soms initiëren wijzelf in de vaste overtuiging dat inzetten op preventie en gezondheid voor iedereen belangrijk is. We zetten in op kansengelijkheid voor alle kinderen door scholen te ondersteunen met schoolmaatschappelijk werk. We willen blijven zorgen voor de mensen die het echt nodig hebben en daarom maken we nu keuzes. Om maar een paar voorbeelden te noemen. “

Freddy en Mark vullen aan. “Wij staan achter het besluit wat we als raad hebben genomen ten aanzien van de wasvoorziening. Dat geldt ook voor heel veel andere keuzes die keer op keer ter discussie worden gesteld. Besturen is keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet altijd leuk en makkelijk, maar wel noodzakelijk en het eerlijke verhaal. Dat doen we als D66 nu in de coalitie en daar zijn we erg trots op. We hebben er vertrouwen in dat de kiezer in maart 2022 onze inzet beloont en dat we ons werk mogen voortzetten. Want wij zijn er van overtuigd dat we iets toevoegen aan de lokale politiek in Montferland, met een positief en toekomstgericht geluid. “

Wij wensen jullie allemaal prachtige feestdagen toe en een top 2022!

Namens Freddy van Dijken, Mark Heebing en Ruth Mijnen