Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 oktober 2018
D66 komt op voor de bij en het groen

D66 komt op voor de bij en het groen

Tijdens de behandeling van de nieuwe algemene plaatselijke verordening (APV) in de raadsvergadering van 25 oktober 2018 heeft D66 twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Het eerste amendement ging over een bepaling dat er geen bijen gehouden mogen worden binnen 30meter van andere huizen en minimaal 30 meter vanaf de openbare weg. D66 heeft het voorstel gedaan…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 oktober 2018
D66 vraagt aandacht voor digitale klokkenluidersregeling

D66 vraagt aandacht voor digitale klokkenluidersregeling

“Ethische hackers moeten lek gemeente veilig kunnen melden” De digitale dienstverlening van de gemeente Montferland wordt steeds uitgebreider, met als meest recente ontwikkelingen de live-chat op de website en de mogelijkheid om via WhatsApp contact op te nemen. D66 ziet het als een goede ontwikkeling dat de inwoners van de gemeente steeds makkelijker contact…

Bekijk nieuwsbericht
“Inwoners van Didam hebben recht op duidelijkheid rondom inspraak Masterplan”

“Inwoners van Didam hebben recht op duidelijkheid rondom inspraak Masterplan”

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 oktober heeft D66 in een motie aandacht gevraagd voor meer duidelijkheid rondom de inspraak van burgers bij het ´Centrumplan Didam´. In het coalitieprogramma is afgesproken dat de betrokkenheid van burgers bij planvorming gestimuleerd moet worden. Daarnaast is afgesproken om ook de communicatie met burgers te…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 oktober 2018 vrijdag 5 oktober 2018 vrijdag 28 september 2018
Biodiversiteit in gemeente Montferland krijgt impuls op initiatief van D66

Biodiversiteit in gemeente Montferland krijgt impuls op initiatief van D66

Het gaat slecht met de biodiversiteit. D66 Montferland vindt het tijd dat daar wat aan gebeurt. Tijdens de raadsvergadering op 27 september riep D66 in een motie het college van burgemeester en wethouders op een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen. Ook andere partijen zien hier de noodzaak van in.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 september 2018
D66 Montferland op werkbezoek bij Markant outdoorcentrum

D66 Montferland op werkbezoek bij Markant outdoorcentrum

Op woensdag 19 september hebben actieve leden van D66 Montferland een werkbezoek gebracht aan Markant Outdoorcentrum in Braamt. Onder andere raadsleden Mark Heebing en Freddy van Dijken en wethouder Ruth Mijnen lieten zich informeren door eigenaar Michiel Pöpping. Michiel leidde de groep vol enthousiasme rond over het terrein en gaf een presentatie over de ontwikkeling…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 8 september 2018
Ruth Mijnen verkozen tot politieke held

Ruth Mijnen verkozen tot politieke held

Tijdens de jaarlijkse politieke tweedaagse waar D66-bestuurders uit het hele land elkaar treffen, is Ruth Mijnen verkozen tot politieke held. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is D66 Montferland volledig opnieuw opgericht na een turbulente voorgeschiedenis. Samen met enkele enthousiastelingen wisten zij één raadszetel te bemachtigen waarna lijsttrekker Ruth Mijnen voor het eerst zitting…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 juli 2018
Tijd voor zomerreces!

Tijd voor zomerreces!

De nieuwe gemeenteraad is vol van start gegaan. Freddy van Dijken, raadslid en fractievoorzitter van D66 Montferland kijkt terug op de eerste maanden. “We waren nog niet bijgekomen van de lange en intensieve verkiezingscampagne of D66 mocht ook meedoen aan de onderhandelingstafel over de te vormen coalitie. Samen met Ruth Mijnen hebben…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 juni 2018