Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2019 zondag 3 november 2019
Dienstverlening moet overeind blijven vanuit Welcom, bibliotheek en muziekschool

Dienstverlening moet overeind blijven vanuit Welcom, bibliotheek en muziekschool

Tijdens de beeldvormende sessie op 24 oktober werd ingesproken door Welcom, de bibliotheek en de beide muziekscholen. Hun oproep was helder en begrijpelijk. Het pakket maatregelen met de titel ‘De Montferlandse Schaal’ bevat ingrijpende voorstellen en er zit ook een bezuinigingsopgave in voor deze drie organisaties. Wat duidelijk is dat we in…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 november 2019 zaterdag 26 oktober 2019
D66 gaat voor kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen op bereikbare afstand

D66 gaat voor kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen op bereikbare afstand

Afgelopen donderdag was de beeldvormende sessie over de begroting 2020. Er waren veel insprekers over de toekomst van zwembad de Hoevert. Wij kunnen volledig onderschrijven wat veel insprekers aangaven: sport en bewegen is goed voor jong en oud. En er zijn veel mogelijkheden om te sporten in Didam zelf. Het voorzieningenniveau in Didam is goed…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 oktober 2019
Lef tonen om vooruit te kunnen

Lef tonen om vooruit te kunnen

Hoe kijkt D66 Montferland aan tegen de begroting van 2020 en de bezuinigingsvoorstellen die nu voorliggen? Wij leggen u het graag uit: De politiek lijkt vandaag de dag meer verdeeld dan ooit en onze samenleving staat voor vele uitdagingen. D66 Montferland blijft met een progressieve én optimistische blik naar de toekomst kijken,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 oktober 2019
D66 pleit voor goede huisvesting van arbeidsmigranten Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

D66 pleit voor goede huisvesting van arbeidsmigranten

Gisteravond tijdens de raadsvergadering stond de startnotie Huisvesting Arbeidsmigranten op de agenda. In dit document staat beschreven hoe de gemeente de komende tijd gaat werken aan een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Tijdens de behandeling van dit onderwerp heeft D66 samen met CDA, VVD, Lokaal Belang Montferland en Rob Mos een amendement ingediend om…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 september 2019
Eerste ervaring: Nieuwe opzet politieke avond in Montferland zorgt voor meer debat

Eerste ervaring: Nieuwe opzet politieke avond in Montferland zorgt voor meer debat

Tijdens de eerste raadsvergadering na de zomer, 12 september zag de opzet er tijdens de raadsvergadering er anders uit. Er is nu een sprake van een politieke avond (Politieke Avond Montferland, afgekort als PAM), waarbij er zowel beeldvormend, oordeelsvormend als besluitvormend gesproken kan worden over onderwerpen. Een beeldvormende sessie richt zich op het actief ophalen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 september 2019 donderdag 4 juli 2019 vrijdag 28 juni 2019
Bewustwordingscampagne vergroeningsmaatregelen op initiatief van D66

Bewustwordingscampagne vergroeningsmaatregelen op initiatief van D66

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals hitte en wateroverlast. Langdurige hitte leidt bij veel mensen tot gezondheidsklachten en heeft negatieve gevolgen voor onze leefomgeving. Toch zijn er mogelijkheden om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Een stap in de goede richting is volgens D66 om inwoners bewust maken van mogelijke…

Bekijk nieuwsbericht