Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 september 2019
Eerste ervaring: Nieuwe opzet politieke avond in Montferland zorgt voor meer debat

Eerste ervaring: Nieuwe opzet politieke avond in Montferland zorgt voor meer debat

Tijdens de eerste raadsvergadering na de zomer, 12 september zag de opzet er tijdens de raadsvergadering er anders uit. Er is nu een sprake van een politieke avond (Politieke Avond Montferland, afgekort als PAM), waarbij er zowel beeldvormend, oordeelsvormend als besluitvormend gesproken kan worden over onderwerpen. Een beeldvormende sessie richt zich op het actief ophalen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 september 2019 donderdag 4 juli 2019 vrijdag 28 juni 2019
Bewustwordingscampagne vergroeningsmaatregelen op initiatief van D66

Bewustwordingscampagne vergroeningsmaatregelen op initiatief van D66

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals hitte en wateroverlast. Langdurige hitte leidt bij veel mensen tot gezondheidsklachten en heeft negatieve gevolgen voor onze leefomgeving. Toch zijn er mogelijkheden om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Een stap in de goede richting is volgens D66 om inwoners bewust maken van mogelijke…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 juni 2019
Montferland maakt werk van communicatie

Montferland maakt werk van communicatie

Afgelopen donderdag stond het nieuwe communicatiebeleidsplan ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. D66 is blij dit college voortvarend aan de slag is gegaan om tot een communicatiebeleidsplan te komen. Het is immers een belangrijk onderdeel uit het coalitieprogramma.Na een 'sponsbijeenkomst" in februari, waar inwoners, politiek en medewerkers hun ideeën over communicatie konden delen,…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 1 juni 2019
Liegen nee, keuzes maken ja!

Liegen nee, keuzes maken ja!

Deze week stond er een ingezonden brief in Montferland Nieuws van een inwoner uit ‘s-Heerenberg. Terecht constateert hij dat de raadsvergadering een chaotisch tafereel was. De briefschrijver riep op om op een normale manier met elkaar om te gaan. Bekijk hier de ingezonden brief: Ingezonden brief Montferland Nieuws inzake raadsvergadering besluit Brede School Raadsvergadering…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 mei 2019
Wethouder Mijnen kan verder met plannen voor brede school in ‘s-Heerenberg

Wethouder Mijnen kan verder met plannen voor brede school in ‘s-Heerenberg

Tijdens de raadsvergadering van 22 mei is er besloten over de voorkeurslocatie voor een nieuwe brede school. Hieronder de inbreng van D66 Montferland tijdens de raadsvergadering. Fractievoorzitter Freddy van Dijken: “We zijn het volgens mij over heel veel zaken eens: • We zijn het er over eens dat er een nieuwe brede school moet…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 april 2019
Tweede kamerlid Antje Diertens van D66 laat zich inspireren in sportief Montferland

Tweede kamerlid Antje Diertens van D66 laat zich inspireren in sportief Montferland

Op vrijdag 12 april bezocht tweede kamerlid Antje Diertens de Achterhoek. Antje Diertens is tweede kamerlid voor D66 en heeft sport en gezondheid in haar portefeuille en wilde met eigen ogen zien welke projecten er in de Achterhoek zijn op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De Achterhoek wordt vaak als voorbeeld gebruikt hoe…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 april 2019
Raadsleden laten zich actief informeren over de uitdagingen in de zorg in Montferland

Raadsleden laten zich actief informeren over de uitdagingen in de zorg in Montferland

De afgelopen maanden is op initiatief van de coalitiepartijen VVD, CDA, LBM en D66 een projectgroep actief op pad geweest om zich te laten informeren over wat er speelt rondom het sociaal domein. Ook de PvdA en Lijst Groot Montferland haakten aan. Daarmee waren alle fractie van de gemeenteraad vertegenwoordigd. Namens D66 waren Freddy van…

Bekijk nieuwsbericht