Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Politieke Avond

Donderdag 23 januari 2020 in s'Heerenberg

De besluitvorming van de gemeenteraad vindt voortaan plaats in drie fases aan de hand van de BOB-methodiek (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) als onderdeel van de Politieke Avond Montferland. Door op een andere manier te vergaderen: Ontstaat er meer zinvolle interactie met inwoners waardoor hun inbreng een belangrijkere plaats krijgt. Kan de gemeenteraad meer zijn eigen agenda bepalen. Is er meer ruimte voor onderling debat op politieke standpunten. Wordt de effectiviteit en efficiëntie van de vergaderingen verbeterd. In het nieuwe vergadermodel komen raadsleden en fractievolgers eens in de twee weken op donderdagavond bijeen in Gouden Handen in ’s-Heerenberg voor een politieke avond die verdeeld is in drie onderdelen. Alle onderdelen hebben vaste begin- en eindtijden. De agenda’s voor de Politieke Avond worden bepaald door de agendacommissie en zij stellen ook vast wie welk deel van de avond gaat voorzitten. Omdat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad zit hij altijd de besluitronde voor. De Politiek Avond begint om 18.30 uur met o.a. het vragenuur en vanaf 19.15 uur worden verschillende onderwerpen besproken in drie fases. De besluitronde (raadsvergadering) begint om 21.00 uur.

23 januari

18:30 uur