Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Politieke Avond Montferland

Donderdag 24 juni 2021, digitaal

De besluitvorming van de gemeenteraad vindt voortaan plaats in drie fases aan de hand van de BOB-methodiek (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) als onderdeel van de Politieke Avond Montferland. Door op een andere manier te vergaderen heeft meerdere voordelen. Ten eerste, er ontstaat meer zinvolle interactie met inwoners waardoor hun inbreng een belangrijkere plaats krijgt. Ten tweede kan de gemeenteraad meer zijn eigen agenda bepalen. Ten derde is er meer ruimte voor onderling debat op politieke standpunten. En tot slot wordt de effectiviteit en efficiëntie van de vergaderingen verbeterd. In het nieuwe vergadermodel komen raadsleden en fractievolgers eens in de drie weken op donderdagavond bijeen voor een Politieke Avond die verdeeld is in drie onderdelen. Alle onderdelen hebben vaste begin- en eindtijden. De agenda’s voor de Politieke Avond worden bepaald door de agendacommissie en zij stellen ook vast wie welk deel van de avond gaat voorzitten. Omdat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad zit hij altijd de besluitronde voor. De Politiek Avond begint om 19.00 uur met o.a. het vragenuur en er worden verschillende onderwerpen besproken in drie fases. De besluitronde (raadsvergadering) begint om 21.00 uur.

Meer info kun je vinden via: https://montferland.info/gemeenteraad

24 juni

19:00 uur